Brussels connection

the best address for international procurement

Galileo rozdělilo zakázky za 10 milionů euro

·

,

Agentura pro evropský Globální navigační satelitní systém se sídlem v Praze (alias Galileo) oznámila zadání zakázky za €10 milionů “služby bezpečnostní podpory”. Obě části tendru (Rozvoj uživatelského segmentu veřejné regulované služby – PRS i Příprava bezpečnostního kontrolního střediska systému Galileo a souvisejících bezpečnostních činností v rámci programu Galileo) získala společnost Logica UK Ltd z Velké Británie. Celkově přišly jen dvě nabídky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe