Evropský parlament zavede „píchačky“, chce vědět „kolik osob je na pracovišti“:)

Zakázka: Implementace systému počítaní přítomných osob pro pracoviště Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku

Evropský parlament, direction générale «Sécurité et protection», Bruxelles

Rámcová smlouva na 4 roky

Popis zakázky:

V rámci modernizace bezpečnostního vybavení hodlá Evropský parlament zřídit spolehlivý systém, který umožní v reálném čase stanovit počet osob nacházejících se v některých budovách v Bruselu a Štrasburku. Tato 2 pracoviště budou vybavena společným systémem s možností provozování každé budovy zvlášť (režim jednoho objektu). Součástí plnění u této zakázky je dodání, doručení, instalace a zprovoznění vybavení nezbytného pro provedení počítání přítomných osob v každém z těchto objektů. Dále je jeho součástí preventivní a nápravná údržba v průběhu 2leté záruční lhůty (od data prozatímní přejímky). V Bruselu (zadání č. 1) se počítá celkem s 42 počítacími body a ve Štrasburku (zadání č. 2) s 15 počítacími body. Kromě těchto 2 hlavních zadání bude Parlament dále pomoci uskutečňovat další koupě v rámci tohoto systému tak, jako to bude v Bruselu a Štrasburku nutné.

Deadline 10/5