Brussels connection

the best address for international procurement

Evropský parlament zavede „píchačky“, chce vědět „kolik osob je na pracovišti“:)

Zakázka: Implementace systému počítaní přítomných osob pro pracoviště Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku

Evropský parlament, direction générale «Sécurité et protection», Bruxelles

Rámcová smlouva na 4 roky

Popis zakázky:

V rámci modernizace bezpečnostního vybavení hodlá Evropský parlament zřídit spolehlivý systém, který umožní v reálném čase stanovit počet osob nacházejících se v některých budovách v Bruselu a Štrasburku. Tato 2 pracoviště budou vybavena společným systémem s možností provozování každé budovy zvlášť (režim jednoho objektu). Součástí plnění u této zakázky je dodání, doručení, instalace a zprovoznění vybavení nezbytného pro provedení počítání přítomných osob v každém z těchto objektů. Dále je jeho součástí preventivní a nápravná údržba v průběhu 2leté záruční lhůty (od data prozatímní přejímky). V Bruselu (zadání č. 1) se počítá celkem s 42 počítacími body a ve Štrasburku (zadání č. 2) s 15 počítacími body. Kromě těchto 2 hlavních zadání bude Parlament dále pomoci uskutečňovat další koupě v rámci tohoto systému tak, jako to bude v Bruselu a Štrasburku nutné.

Deadline 10/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe