Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 7/5

Výškové stavební práce. Evropský parlament poptává “práce na instalování lešení, plošin, podpěrných kovových rámů a dalších podpěrných prvků pro práce ve výškách nebo na nepřístupných místech svých budov ve Štrasburku”. Budget €6.000.000. Čtyřletý kontrakt. Deadline 18/6.

Poradenství a správa majetku: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA, sídlí v Kolíně nad Rýnem) hledá agenturu, která by jí dokázala poskytnout 1) Poradenské služby týkající se komerčních nemovitostí/řízení projektu. Budget od €300.000 do €2.400.000 a 2) Poradenské služby týkající se správy komerčních, technických a infrastrukturních zařízení. Budget od €200.000 do €1.600.000. EASA uzavře rámcovou smlouva na 5 let se třemi zájemci. Deadline 11/6. Detaily: v roce 2004 si EASA pronajala prostor ve stávající budově pro přibližně 80 zaměstnanců na Köln Triangle, Ottoplatz 1, 50679 Kolín nad Rýnem. Rychlý růst agentury znamenal, že byly pronajaty další prostory. Agentura v současnosti zaměstnává přibližně 700 zaměstnanců – počet, který bude potenciálně růst v nadcházejících letech. V souvislosti se svým ústředím v Kolíně nad Rýnem agentura v současné době zvažuje několik možností s cílem řešit předvídatelný vývoj svých pracovních potřeb, ať už prostřednictvím reorganizace / dalšího rozšíření v rámci stávajících prostor nebo přestěhováním do alternativních prostor. Kromě toho si agentura od března 2012 pronajímá další prostory na avenue de Cortenbergh 100 v Bruselu, BELGIE. Kvůli úzké spolupráci se subjekty se sídlem v Bruselu, jako je např. Evropská komise, společný podnik SESAR a Eurocontrol může být v budoucnosti rovněž nutné pořízení/správa dalšího kancelářského prostoru.

Studie o trendech šíření lymské boreliózy u lidí v EU. Zadavatel – Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (Stockholm, Švédsko) – poptává posouzení prostorových a časových trendů výskytu lymské boreliózy u lidí v zemích EU/EHP, vypracování znalostní mapy rizik v případě lymské boreliózy u lidí v případě zemí EU/EHP a návrh plánu provádění pro proveditelné monitorování výskytu lymské boreliózy na úrovni EU/EHP. Požaduje provedení systematického sběru a analýzy údajů o případech lymské boreliózy u lidí a údajů o přítomnosti patogenů (Borrelia spp.) u vektorů a rezervoárových hostitelů. Budget €80.000, doba trvání kontraktu: 4 roky. Uzávěrka 17/6.

Rada EU hledá dodavatele propagačních předmětů, s vítězem tendru uzavře dvouletou smlouvu. Deadline k podání nabídek 4. června. Seznam poptávaného zboží: Ekologicky šetrná polokošile pro muže (300 až 500 kusů), Ekologický šetrná polokošile pro ženy (300 až 500 kusů), LED klíčenka (300 až 500 kusů), Ekologicky šetrné náramkové hodinky (400 až 500 kusů), Ekologicky šetrná dynamo baterka (300 až 500 kusů), Pero v koženém pouzdru (200 až 300 kusů), Izolační hrnek s víčkem (300 až 500 kusů), Deštník odolný bouři (100 až 200 kusů), Sada ekologicky šetrných pastelek v tubě (400 až 500 kusů), Ekologicky šetrný zatahovací batoh (1000 až 2000 kusů), Sada tvořená kvalitním ekologicky šetrným perem a mechanickými tužkami v prezentačním pouzdru (1000 až 2000 kusů), Lampa na čtení (400 až 500 kusů). Deadline 4/6.

Bezpečnostní služby: Agentura EU pro evropský GNSS se sídlem v Janovského ulici na Praze 7 vyhlašuje tendr na “služby ostrahy pro bezpečnostní kontrolní středisko systému Galileo”. S vítězem bude uzavřena smlouva na 4 roky. Bude muset zajistit nepřetržitou ostrahu pracoviště bezpečnostního kontrolního střediska systému Galileo (GSMC) v Saint-Germain-en-Laye ve Francii (2 strážci na dobu 24 hodin po 7 dní v týdnu) plus další, nárazové úkoly v případě potřeby. V budgetu je na tuto službu momentálně €2.700.000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe