Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 25/3

Paměťová infrastruktura a související služby. Zadavatel: Frontex, Varšava. Čtyřletá rámcová smlouva. Popis: Zajištění nové paměťové soustavy a souvisejících služeb pro instalaci, integraci a služby údržby. Budget nespecifikován. Deadline 30/4.

Dodávka a instalace nového systému uzavřeného televizního okruhu (CCTV) a elektronického systému pro kontrolu vstupu. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro energii a dopravu, Petten, Nizozemsko. Výzva zahrnuje inženýrskou činnost, dodávku, instalaci, programování a zprovoznění systému CCTV s informačním systémem řízení fyzické bezpečnosti (PSIM) Nedap a aplikací AEOS pro areál a budovy JRC-IET v Pettenu, a to včetně údržby, odstranění a likvidace stávajícího nepotřebného zařízení. Popis prací: inženýrská činnost, dodávka, montáž, programování a zprovoznění (včetně záruky) systému CCTV se systémem PSIM značky Nedap a aplikací AEOS. Jinými slovy se jedná o systém CCTV a aplikaci AEOS tvořící systém pro správu záznamů, zavedení systému založeného na IP, kamery s plným vysokým rozlišením (1080p) s kapacitou paměti s plným vysokým rozlišením a H.264, barevné kamery vybavené režimem reagujícím na pohyb a denním a nočním režimem, kamery musí být schopny zakrýt soukromé prostory, inženýrská činnost, dodávka, instalace a zprovoznění související optické sítě, sestavení protokolů pro automatický poplach, vytvoření grafiky, propojení stávajících bezpečnostních systémů (což tvoří součást dodávky), vytvoření revizních výkresů a dokumentace související se zprávou o dokončení, celý systém musí mít osvědčení CE a EN 50123, inženýrská činnost, dodávka, instalace, programování, zprovoznění (včetně záruky) systému kontroly vstupu, inženýrská činnost, dodávka, instalace, programování, zprovoznění (včetně záruky) systému detekce vniknutí, všechna zařízení budou mít osvědčení o dokončení BORG 2005-2. Kontrakt na 66 měsíců. Rozpočet €1.800.000. Deadline 25/4 .

Dodávka a instalace vizuálních pomůcek, značek a materiálu pro výstavy. Zadavatel: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel. Kontrakt na 4 roky. Zakázka zahrnuje hlavně tisk vizuálních pomůcek za použití různých médií. Zakázka rovněž umožňuje zakoupení a/nebo pronájem zařízení potřebného pro značky, dekorace, akce, včetně pronájmu prostor, které jsou pro takové činnosti potřebné. Doplňkové služby, jako jsou: instalace, likvidace, manipulace, studie, grafický návrh a zpracování vizuálních souborů jsou rovněž součástí zakázky. Budget €21.000.000. Deadline 5/5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe