Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 16/10

Služby podpory a údržby pro internetovou platformu spolupráce na podporu řízení operací vedených Evropskou unií CAMEO. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát, Brusel. CAMEO je internetová platforma pro spolupráci určená na podporu řízení operací vedených EU. V rámci této služby mohou být zpracovávány citlivé a utajené informace až na stupeň „Secret UE/EU secret“. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 25/11.

„Klíčové dovednosti a kompetence pro obranu“. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Popis: Agentura požaduje: 1) sestavení seznamu klíčových dovedností a kompetencí v případě ohrožení, který zahrne veškerý průmysl a výzkum odvětví obrany a bude se zakládat na civilních klíčových dovednostech a kompetencích v případě ohrožení a činnostech realizovaných v jiných oblastech, 2) vývoj metodiky pro stanovení priorit v rámci těchto klíčových dovedností a kompetencí s ohledem na jejich význam pro udržení technologického, výzkumného a průmyslového základu obrany; zohlednění potřeb vládních/oficiálních služeb. Mělo by se zamezit duplikaci s prioritními dovednostmi civilního sektoru, 3) vytvořit akční plán pro zmírnění rizik klíčových dovedností a kompetencí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém hledisku (klíčové dovednosti a kompetence budou řešeny veškerými způsoby: kognitivní kompetence, funkční kompetence, metakompetence, sociální kompetence), 4) vytvářet konkrétní návrhy zahrnující univerzity a vzdělávací zařízení v souladu se vzdělávacími iniciativami vládních/oficiálních služeb s cílem nabídnout specializované kurzy coby součást učebního plánu na podporu optimálních znalostí odvětví obrany, 5) prozkoumání možností společných vzdělávacích iniciativ spojujících vzdělávací možnosti univerzit s dostupností laboratoří a testovacích zařízení poskytnutých ministerstvy obrany a/nebo odvětvím obrany a technologickými instituty. Kontrakt na 9 měsíců. Budget €300.000. Deadline 22/11.

Analýza způsobů hodnocení vystavení působení pesticidů u pracovníků obsluhy. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €150.000. Deadline 19/11.

Poskytování služeb vývoje programového vybavení a hardwaru a souvisejících dodávek v oblasti jaderné bezpečnosti a vyřazování jaderných zařízení. Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko, Ispra, Itálie. Zakázka má dvě části: 1) systémy pro akvizici údajů z průmyslových měření a 2) simulace v inženýrství. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €1.500.000 až €2.000.000. Deadline 29/11.

Studie o dokončení rámce EU pro lodě na zkapalněný zemní plyn (LNG) a příslušnou infrastrukturu pro zásobování palivem. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Zakázka rozdělena na čtyři části: 1)  analýza a hodnocení určených nedostatků a zbývajících aspektů pro dokončení celounijního rámce pro námořní distribuci, tankování a využití LNG, 2) vytváření povědomí o rizicích a možnostech LNG, 3) analýza rozvoje trhu s LNG v EU a 4) prozkoumání možností financování, hodnocení a vytváření finančních mechanismů za hranicemi finančního rámce EU zaměřených na podporu rozvoje námořní technologie LNG. Kontrakt na 9 měsíců. Celkový budget €1.000.000. Deadline 16/12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe