Evropské tendry, středa 16/10

Služby podpory a údržby pro internetovou platformu spolupráce na podporu řízení operací vedených Evropskou unií CAMEO. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát, Brusel. CAMEO je internetová platforma pro spolupráci určená na podporu řízení operací vedených EU. V rámci této služby mohou být zpracovávány citlivé a utajené informace až na stupeň „Secret UE/EU secret“. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 25/11.

„Klíčové dovednosti a kompetence pro obranu“. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Popis: Agentura požaduje: 1) sestavení seznamu klíčových dovedností a kompetencí v případě ohrožení, který zahrne veškerý průmysl a výzkum odvětví obrany a bude se zakládat na civilních klíčových dovednostech a kompetencích v případě ohrožení a činnostech realizovaných v jiných oblastech, 2) vývoj metodiky pro stanovení priorit v rámci těchto klíčových dovedností a kompetencí s ohledem na jejich význam pro udržení technologického, výzkumného a průmyslového základu obrany; zohlednění potřeb vládních/oficiálních služeb. Mělo by se zamezit duplikaci s prioritními dovednostmi civilního sektoru, 3) vytvořit akční plán pro zmírnění rizik klíčových dovedností a kompetencí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém hledisku (klíčové dovednosti a kompetence budou řešeny veškerými způsoby: kognitivní kompetence, funkční kompetence, metakompetence, sociální kompetence), 4) vytvářet konkrétní návrhy zahrnující univerzity a vzdělávací zařízení v souladu se vzdělávacími iniciativami vládních/oficiálních služeb s cílem nabídnout specializované kurzy coby součást učebního plánu na podporu optimálních znalostí odvětví obrany, 5) prozkoumání možností společných vzdělávacích iniciativ spojujících vzdělávací možnosti univerzit s dostupností laboratoří a testovacích zařízení poskytnutých ministerstvy obrany a/nebo odvětvím obrany a technologickými instituty. Kontrakt na 9 měsíců. Budget €300.000. Deadline 22/11.

Analýza způsobů hodnocení vystavení působení pesticidů u pracovníků obsluhy. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €150.000. Deadline 19/11.

Poskytování služeb vývoje programového vybavení a hardwaru a souvisejících dodávek v oblasti jaderné bezpečnosti a vyřazování jaderných zařízení. Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko, Ispra, Itálie. Zakázka má dvě části: 1) systémy pro akvizici údajů z průmyslových měření a 2) simulace v inženýrství. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €1.500.000 až €2.000.000. Deadline 29/11.

Studie o dokončení rámce EU pro lodě na zkapalněný zemní plyn (LNG) a příslušnou infrastrukturu pro zásobování palivem. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Zakázka rozdělena na čtyři části: 1)  analýza a hodnocení určených nedostatků a zbývajících aspektů pro dokončení celounijního rámce pro námořní distribuci, tankování a využití LNG, 2) vytváření povědomí o rizicích a možnostech LNG, 3) analýza rozvoje trhu s LNG v EU a 4) prozkoumání možností financování, hodnocení a vytváření finančních mechanismů za hranicemi finančního rámce EU zaměřených na podporu rozvoje námořní technologie LNG. Kontrakt na 9 měsíců. Celkový budget €1.000.000. Deadline 16/12.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.