Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 11/12

·

,

Poskytnutí služeb datové telekomunikace, kterými bude zřízena vysoce spolehlivá a zabezpečená dálková síť mezi pracovišti Evropského patentového úřadu. Zadavatel, Evropský patentový úřad. Smlouva na 3 roky. EPO má hlavní sídlo v Mnichově, dále pak pobočky v Rijswijku, Vídni, Berlíně a kancelář v Bruselu. Budget nespecifikován. Deadline 28/1.

Poskytování poradenských služeb v oblasti „Evropských strukturálních fondů v odvětví obrany“. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Rámcová smlouva na 3 roky, se třemi uchazeči. Požadovány budou tři hlavní typy služeb: a) určení a podpora projektů; b) zaškolení a vzdělávání v oblasti procesů a postupů uplatňovaných u Evropského sociálního fondu – přenos know-how v oblasti žádostí o financování z ESF pro výzkumné projekty dvojího použití; c) „ad hoc“ poradenské služby pro Evropskou obrannou agenturu. Budget €600.000. Deadline 23/1.

Podpora analýzy a „ex ante“ kontroly zjednodušeného vykazování nákladů v rámci Evropského sociálního fondu. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Brusel. Smlouva na 4 roky. Budget €500.000. Deadline 23/1.

Sledování vývoje a přínosů odpovědného výzkumu a inovací. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum a inovace. Cílem je zajištění vědeckých důkazů, údajů, analýzy a zpravodajství o politice pro přímou podporu činností financování výzkumu a tvorby politik Generálního ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ RTD) ve vztahu k odpovědnému výzkumu a inovacím (RRI). Kontrakt na 42 měsíců. Budget €3.000.000. Deadline 17/2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe