Evropské tendry, středa 11/12

Poskytnutí služeb datové telekomunikace, kterými bude zřízena vysoce spolehlivá a zabezpečená dálková síť mezi pracovišti Evropského patentového úřadu. Zadavatel, Evropský patentový úřad. Smlouva na 3 roky. EPO má hlavní sídlo v Mnichově, dále pak pobočky v Rijswijku, Vídni, Berlíně a kancelář v Bruselu. Budget nespecifikován. Deadline 28/1.

Poskytování poradenských služeb v oblasti „Evropských strukturálních fondů v odvětví obrany“. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Rámcová smlouva na 3 roky, se třemi uchazeči. Požadovány budou tři hlavní typy služeb: a) určení a podpora projektů; b) zaškolení a vzdělávání v oblasti procesů a postupů uplatňovaných u Evropského sociálního fondu – přenos know-how v oblasti žádostí o financování z ESF pro výzkumné projekty dvojího použití; c) „ad hoc“ poradenské služby pro Evropskou obrannou agenturu. Budget €600.000. Deadline 23/1.

Podpora analýzy a „ex ante“ kontroly zjednodušeného vykazování nákladů v rámci Evropského sociálního fondu. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Brusel. Smlouva na 4 roky. Budget €500.000. Deadline 23/1.

Sledování vývoje a přínosů odpovědného výzkumu a inovací. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum a inovace. Cílem je zajištění vědeckých důkazů, údajů, analýzy a zpravodajství o politice pro přímou podporu činností financování výzkumu a tvorby politik Generálního ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ RTD) ve vztahu k odpovědnému výzkumu a inovacím (RRI). Kontrakt na 42 měsíců. Budget €3.000.000. Deadline 17/2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.