Evropské tendry, pondělí 10/6

Monitorování a analýza medií. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie. Rámcová smlouva s jedním účastníkem na 4 roky. Budget €800.000, deadline 25/7. EFSA požaduje každodenní monitoring a analýzy médií s ohledem na všechny mediální zprávy týkající se EFSA a způsobu referování o problematikách týkajících se EFSA v mediích, včetně sociálních médií v členských státech a ve vybraných zemích po celém světě. Jde o možnost posouzení dopadů komunikace EFSA.

Sběr dat a informací o vlivu mikroorganismů používaných jako přípravky na ochranu rostlin na lidské zdraví. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie. Budget €120.000. Deadline 19/8. EFSA potřebuje podklady pro vypracování podkladů pro přípravu pravidel pro hodnocení rizik u mikroorganismů používaných jako aktivní látky v přípravcích na ochranu rostlin (se zaměřením na témata, jako jsou metodiky pro extrapolaci nebo pročítání relevantních dat o jednotlivých kmenech, produkce metabolitů/toxinů, přenos a integrace genetického materiálu, upuštění od experimentálních dat o necílových organismech, revize zkušebních pokynů).

Zjednodušení obchodních a podpůrných procesů EuropeAid. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro rozvoj a spolupráci (EuropeAid). Doba trvání kontraktu 15 měsíců. Budget €1.450.000 EUR. Deadline: 8/7. EuropeAid se chce připravit na plánované snižování počtu jeho zaměstnanců. Po vítězi tendru bude chtít, aby připravil návrh “způsobu zmírnění dopadu pravděpodobného snížení stavů zaměstnanců na jeho způsobilost k plnění jeho úkolů a na pracovní podmínky zaměstnanců zvýšením jeho účinnosti”. S největší pravděpodobností bude nejlepší ta nabídka, která nabídne řešení, které AuropeAid dodá podklady k argumentaci, že žádné propouštění není možné:)

Dodávka a údržba nového požárního vozidla. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko – Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Budget mezi €300.000 a €350.000. Součástí dodávky má být i desetiletá preventivní údržba. Tendr bude vypsán pravděpodobně v průběhu července.

Bezpečnostní služby pro EU. Zadavatel: rada EU – Zastoupení EU v Džibutsku. Budget mezi €3.500.000 až €4.000.000. Půjde o ochranu objektů EU v Džibutsku. Deadline pro podání nabídek: 8/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.