Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 10/6

·

,

Monitorování a analýza medií. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie. Rámcová smlouva s jedním účastníkem na 4 roky. Budget €800.000, deadline 25/7. EFSA požaduje každodenní monitoring a analýzy médií s ohledem na všechny mediální zprávy týkající se EFSA a způsobu referování o problematikách týkajících se EFSA v mediích, včetně sociálních médií v členských státech a ve vybraných zemích po celém světě. Jde o možnost posouzení dopadů komunikace EFSA.

Sběr dat a informací o vlivu mikroorganismů používaných jako přípravky na ochranu rostlin na lidské zdraví. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie. Budget €120.000. Deadline 19/8. EFSA potřebuje podklady pro vypracování podkladů pro přípravu pravidel pro hodnocení rizik u mikroorganismů používaných jako aktivní látky v přípravcích na ochranu rostlin (se zaměřením na témata, jako jsou metodiky pro extrapolaci nebo pročítání relevantních dat o jednotlivých kmenech, produkce metabolitů/toxinů, přenos a integrace genetického materiálu, upuštění od experimentálních dat o necílových organismech, revize zkušebních pokynů).

Zjednodušení obchodních a podpůrných procesů EuropeAid. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro rozvoj a spolupráci (EuropeAid). Doba trvání kontraktu 15 měsíců. Budget €1.450.000 EUR. Deadline: 8/7. EuropeAid se chce připravit na plánované snižování počtu jeho zaměstnanců. Po vítězi tendru bude chtít, aby připravil návrh “způsobu zmírnění dopadu pravděpodobného snížení stavů zaměstnanců na jeho způsobilost k plnění jeho úkolů a na pracovní podmínky zaměstnanců zvýšením jeho účinnosti”. S největší pravděpodobností bude nejlepší ta nabídka, která nabídne řešení, které AuropeAid dodá podklady k argumentaci, že žádné propouštění není možné:)

Dodávka a údržba nového požárního vozidla. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko – Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Budget mezi €300.000 a €350.000. Součástí dodávky má být i desetiletá preventivní údržba. Tendr bude vypsán pravděpodobně v průběhu července.

Bezpečnostní služby pro EU. Zadavatel: rada EU – Zastoupení EU v Džibutsku. Budget mezi €3.500.000 až €4.000.000. Půjde o ochranu objektů EU v Džibutsku. Deadline pro podání nabídek: 8/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe