Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 24/5

·

,

Počítače, servery, počítačové systémy a související služby. Zadavatel: Eurojust, Haag – Nizozemsko. S dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky. Celkový budget max. €7.800.000. Zakázka je rozdělena na dvě části: č.1 – stolní počítače, přenosné počítače a související příslušenství (rozpočet mezi €1.300.000 a €2.400.000) a č.2 – servery, zálohovací a paměťové systémy (mezi €2.900.000 a €5.400.000). Deadline: 5/7. Vhodné pro větší firmy – specializované prodejce IT hardware.

Údržba infrastruktury datových sítí a sítí telefonie, podpora zásahů v síti. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro informatiku. Uzavřena má být 6ti-letá rámcová smlouva.  Služby mají být poskytovány nejenom přímo Komisi, ale i některým jejím agenturám. Detaily a budget budou specifikovány později, ale bude to poměrně „hodně rozsáhlé“.  Deadline 23/7. Vhodné pro velké IT a telekomunikační firmy, včetně jejich konsorcií.

Přehled současných postupů a přístupů členských států EU a regionů k definování referenčních hodnot a stanovení cílů/priorit  pro realizaci evropských směrnic o ptactvu a stanovištích. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Od zhotovitele se očekává, že shromáždí všechny relevantní existující informace, zpracuje jejich databázi a zpřístupní jí veřejnosti (prostřednictvím Evropské agentury pro životní prostředí – EEA). Doba trvání: 2 roky. Budget €250.000 až €300.000. Deadline 8/7. Vhodné pro specializované komunikační agentury nebo výzkumné instituce s komunikační kapacitou (typu české informační agentury životního prostředí CENIA).

Dodávka a příprava dvou dávek granulí polyethylenu o nízké hustotě (LDPE) pro určování stopových prvků v plastech. Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel – Belgie. Detaily: granule by měly nahradit  certifikované referenční materiály ERM-EC680k a ERM-EC681k.  Předpokládaný rozpočet mezi €100.000 a €125.000. Deadline pro podání nabídky: 9/7. Vhodné pro specializované výrobce.

Vypracování seznamu ohrožených přírodních lokalit/stanovišť v EU, mořských i suchozemských. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Na základě již hotové studie proveditelnosti a navržené klasifikace vyhodnotit přibližně 700 přírodních i polopřírodních stanovišť ve všech členských státech EU a vypracovat kompletní a přehlednou databázi. Trvání kontraktu 30 měsíců. Navrhovaný budget: €1.300.000 až €1.500.000. Deadline 8/7. Vhodné pro přírodovědecké fakulty a výzkumné ústavy, včetně těch českých.

Studie o „důsledcích přizpůsobení se změně klimatu v oblasti zaměstnanosti a profesních dovedností“.  Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Ze zadání: „Půjde rovněž o stanovení politických nástrojů EU, kterých bude případně zapotřebí při prosazování přechodu na klimaticky odolnější ekonomiku EU včetně zajištění příslušných dovedností. Výsledky tohoto projektu budou zdrojem vstupů pro budoucí začleňování přizpůsobení se změně klimatu do politik EU. Lze je rovněž uplatnit v rámci budoucích diskusí mezi Komisí a členskými státy v souvislosti s prováděním evropského semestru.“ Kontrakt potrvá 9 měsíců, budget mezi €175.000 a €200.000. Deadline 5/7. Vhodné pro univerzity a výzkumné ústavy, možná i pro soukromé firmy (resp. jejich asociace/komory) z oboru.

Zajištění školení o bezpečnosti potravin v sedmi zemích mimo EU. Zadavatel: Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele EU. Workshopy mají být organizovány v různých oblastech světa. Budou se zaměřovat hlavně na zaměstnance orgánů, které mají na starosti bezpečnost potravin, Codex Alimentarius a zdraví zvířat a rostlin. Celkem je požadováno uspořádat sedm třídenních akcí. Celkový počet účastníků bude celkem asi 280, z toho podporovaných účastníků bude odhadem asi 200. (Za každou zemi by měli být přizváni 2 účastníci, což dává dohromady až 25–30 účastníků, plus dalších 10–15 účastníků, kteří budou pozváni hostitelskou zemí). Budget €500.000. Deadline 2/7. Vhodné pro specializované školící instituce/NGO organizace pro ochranu spotřebitele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe