Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 17/10

·

, ,

Zlepšení nástroje na sledování cen potravin a podrobná distribuce průměrných cen. Zadavatel: Evropská komise – Eurostat, Lucemburk. Zadavatel poptává: rozvoj metodiky a souboru kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pro FPMT a DAP a rozvoj vyhrazené sekce internetových stránek Eurostatu. Kontrakt na 18 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 4/12.

Oprava a údržba technických zařízení. Evropská komise – Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe. ITU má v úmyslu nechat si v rámci této rámcové smlouvy provést tyto práce: 1) údržba, modernizace a opravy infrastruktury technických instalací, zejména větracích, klimatizačních, vytápěcích zařízení, zařízení pro opakované chlazení a čištění dusíkem, zapojení rukavicových boxů na extraktory vzduchu a dusíku, instalace plynovodních potrubí v laboratořích a horkých komorách, 2) instalační práce, zejména montáž vědeckých a technických zařízení v rukavicových boxech, laboratořích a horkých komorách a 3) řízení, provoz a údržba stanic na shromažďování odpadních vod a místnosti pro řízení vytápění. Rozsah prací: přibližně 12 400 hodin ročně. Kontrakt na 48 měsíců. Budget max. €3.000.000. Deadline 29/11.

Údržba vybavení HP a Cisco. Zadavatel: Frontex (Agentura pro ochranu vnějších hranic EU), Varšava (plus kancelář v Řecku – Piraeus).  Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 25/11.

Dodávka článků a kapitol knih, přednášek, sborníků etc… Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Londýn. Agentura požaduje služby dodávky dokumentace podléhající autorskému právu ve vztahu k zajištění článků z převážně vědeckých časopisů (tisk, elektronické publikace, ePub před tiskem, předtisky) a kapitol knih a přednášek z konferencí, patentů, zpráv, předtisků, sborníků a dalších publikací, které lze jen stěží dohledat tradiční cestou (šedá literatura). Dokumenty by měly být dodány v elektronické podobě (e-mailem nebo stažením) přednostně v nezakódovaném přenosném formátu dokumentů (PDF). Služby dostupné přes webový portál včetně vyhledávacích, objednávkových, fakturačních, rozpočtových a vykazovacích zařízení. Možnost realizace různých úrovní přístupů pro výzkumné pracovníky a správce knihoven. Možnost integrace do stávajícího systému správy knihovny. Kontrakt na 4 roky. Budget €200.000. Deadline 25/11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe