Evropské tendry, čtvrtek 17/10

Zlepšení nástroje na sledování cen potravin a podrobná distribuce průměrných cen. Zadavatel: Evropská komise – Eurostat, Lucemburk. Zadavatel poptává: rozvoj metodiky a souboru kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pro FPMT a DAP a rozvoj vyhrazené sekce internetových stránek Eurostatu. Kontrakt na 18 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 4/12.

Oprava a údržba technických zařízení. Evropská komise – Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe. ITU má v úmyslu nechat si v rámci této rámcové smlouvy provést tyto práce: 1) údržba, modernizace a opravy infrastruktury technických instalací, zejména větracích, klimatizačních, vytápěcích zařízení, zařízení pro opakované chlazení a čištění dusíkem, zapojení rukavicových boxů na extraktory vzduchu a dusíku, instalace plynovodních potrubí v laboratořích a horkých komorách, 2) instalační práce, zejména montáž vědeckých a technických zařízení v rukavicových boxech, laboratořích a horkých komorách a 3) řízení, provoz a údržba stanic na shromažďování odpadních vod a místnosti pro řízení vytápění. Rozsah prací: přibližně 12 400 hodin ročně. Kontrakt na 48 měsíců. Budget max. €3.000.000. Deadline 29/11.

Údržba vybavení HP a Cisco. Zadavatel: Frontex (Agentura pro ochranu vnějších hranic EU), Varšava (plus kancelář v Řecku – Piraeus).  Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 25/11.

Dodávka článků a kapitol knih, přednášek, sborníků etc… Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Londýn. Agentura požaduje služby dodávky dokumentace podléhající autorskému právu ve vztahu k zajištění článků z převážně vědeckých časopisů (tisk, elektronické publikace, ePub před tiskem, předtisky) a kapitol knih a přednášek z konferencí, patentů, zpráv, předtisků, sborníků a dalších publikací, které lze jen stěží dohledat tradiční cestou (šedá literatura). Dokumenty by měly být dodány v elektronické podobě (e-mailem nebo stažením) přednostně v nezakódovaném přenosném formátu dokumentů (PDF). Služby dostupné přes webový portál včetně vyhledávacích, objednávkových, fakturačních, rozpočtových a vykazovacích zařízení. Možnost realizace různých úrovní přístupů pro výzkumné pracovníky a správce knihoven. Možnost integrace do stávajícího systému správy knihovny. Kontrakt na 4 roky. Budget €200.000. Deadline 25/11.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.