Evropská investiční banka hledá firmu, která jí zajistí externí IT experty a služby. Kontrakt za €145 milionů

Tendr: Poskytnutí externích pracovníků a služeb pro zajištění údržby, podpory, vývoje a implementace souborů a specifických informačních systémů ve skupině EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €145.000.000

Deadline: 20/9

Jde obecně jak o “dodávky” lidí, tak I poskytování služeb v požadovaných oblastech on-site i off-site.

Stručný popis: Tato výzva je rozdělena do 12 různých položek, přičemž každá položka představuje odlišnou technickou oblast a rozsah. Do káždé se lze hlásit zvlášť, není nutné podávat nabídky do všech položek*:

Položka č. 1: finanční soubory – zahrnuje služby související s údržbou, podporou a vývojem (standardních) finančních souborů EIB používaných v oblasti státní finanční správy, kapitálových trhů, půjček typu „back office“ a řízení rizik, budget €20.000.000/4 roky

Položka č. 2: systém správy dokumentů — SharePoint – zahrnuje údržbu, podporu a vývoj aplikací a řešení SharePoint, budget €8.500.000

Položka č. 3: systém správy dokumentů — Content Server – zahrnuje služby související s údržbou, podporou a vývojem systému správy dokumentace EIB. Požadované služby jsou seskupeny do 3 kategorií: vývoj, údržba a provozování, budget €4.000.000

Položka č. 4: aplikace programu pro administraci – položka se vztahuje na služby související s údržbou, podporou a vývojem konkrétních podnikových aplikací v EIB. EIB vyvinula nebo pořídila a zavedla různé aplikace založené na řešeních, jako jsou BMC software remedy, archibus java, sybase powerbuider atd. Soubor aplikací se nazývá program pro administraci, budget €11.000.000

Položka č. 5: podniková servisní sběrnice a architektura orientovaná na služby – zahrnuje služby související s údržbou, správou, podporou, navrhováním a vývojem middlewaru a služeb sběrnice podnikových služeb (ESB) EIB (integrační platforma) a vývojem programu na služby orientované architektury (SOA) pro EIB, budget €10.000.000

Položka č. 6: aplikace specifické pro EIB – položka se vztahuje na služby související s údržbou, podporou a vývojem specifických (interních) aplikací banky, budget €28.000.000

Položka č. 7: aplikační technická podpora a databáze – zahrnuje databázové a aplikační podpůrné služby ve vztahu k technologiím a výrobkům používaným EIB, jak serverovými, tak klientskými nástroji, budget €5.000.000

Položka č. 8: obchodní analýzy, projektové řízení a testovací služby – zahrnuje poskytování služeb v oblasti podnikových analýz, projektového řízení a testování v případě standardních IT služeb a rozsahu platformy, budget €18.000.000

Položka č. 9: webové stránky a aplikace na intranetu a extranetu – položka zahrnuje služby související s údržbou, podporou a vývojem webových stránek na intranetu a extranetu, mobilních aplikací a aplikací pro skupinu EIB, které drží krok s technologickými vylepšeními a pokroky ve skupině EIB, budget €5.000.000

Položka č. 10: datový sklad – zahrnuje údržbu, podporu a vývoj operačního datového skladu a administrativního skladu, jakož i výkazy a rozhraní s nimi související, budget €18.000.000

Položka č. 11: administrativní služby – zahrnuje služby administrativní podpory ve vztahu k veřejným zakázkám, rozpočtu, smlouvám, projektům a výkazům souvisejícím s externě poskytovanými IT službami, budget €3.500.000

Položka č. 12: PeopleSoft – položka se vztahuje na služby související s údržbou, podporou a vývojem bankovních aplikací PeopleSoft Suite. Požadované služby jsou seskupeny do 3 kategorií: vývoj, údržba a provozování, €14.000.000

* EIB podepíše vícestranné rámcové smlouvy s maximálně 5 úspěšnými uchazeči v případě každé položky.