Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská investiční banka hledá firmu, která jí zajistí externí IT experty a služby. Kontrakt za €145 milionů

·

,

Tendr: Poskytnutí externích pracovníků a služeb pro zajištění údržby, podpory, vývoje a implementace souborů a specifických informačních systémů ve skupině EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €145.000.000

Deadline: 20/9

Jde obecně jak o “dodávky” lidí, tak I poskytování služeb v požadovaných oblastech on-site i off-site.

Stručný popis: Tato výzva je rozdělena do 12 různých položek, přičemž každá položka představuje odlišnou technickou oblast a rozsah. Do káždé se lze hlásit zvlášť, není nutné podávat nabídky do všech položek*:

Položka č. 1: finanční soubory – zahrnuje služby související s údržbou, podporou a vývojem (standardních) finančních souborů EIB používaných v oblasti státní finanční správy, kapitálových trhů, půjček typu „back office“ a řízení rizik, budget €20.000.000/4 roky

Položka č. 2: systém správy dokumentů — SharePoint – zahrnuje údržbu, podporu a vývoj aplikací a řešení SharePoint, budget €8.500.000

Položka č. 3: systém správy dokumentů — Content Server – zahrnuje služby související s údržbou, podporou a vývojem systému správy dokumentace EIB. Požadované služby jsou seskupeny do 3 kategorií: vývoj, údržba a provozování, budget €4.000.000

Položka č. 4: aplikace programu pro administraci – položka se vztahuje na služby související s údržbou, podporou a vývojem konkrétních podnikových aplikací v EIB. EIB vyvinula nebo pořídila a zavedla různé aplikace založené na řešeních, jako jsou BMC software remedy, archibus java, sybase powerbuider atd. Soubor aplikací se nazývá program pro administraci, budget €11.000.000

Položka č. 5: podniková servisní sběrnice a architektura orientovaná na služby – zahrnuje služby související s údržbou, správou, podporou, navrhováním a vývojem middlewaru a služeb sběrnice podnikových služeb (ESB) EIB (integrační platforma) a vývojem programu na služby orientované architektury (SOA) pro EIB, budget €10.000.000

Položka č. 6: aplikace specifické pro EIB – položka se vztahuje na služby související s údržbou, podporou a vývojem specifických (interních) aplikací banky, budget €28.000.000

Položka č. 7: aplikační technická podpora a databáze – zahrnuje databázové a aplikační podpůrné služby ve vztahu k technologiím a výrobkům používaným EIB, jak serverovými, tak klientskými nástroji, budget €5.000.000

Položka č. 8: obchodní analýzy, projektové řízení a testovací služby – zahrnuje poskytování služeb v oblasti podnikových analýz, projektového řízení a testování v případě standardních IT služeb a rozsahu platformy, budget €18.000.000

Položka č. 9: webové stránky a aplikace na intranetu a extranetu – položka zahrnuje služby související s údržbou, podporou a vývojem webových stránek na intranetu a extranetu, mobilních aplikací a aplikací pro skupinu EIB, které drží krok s technologickými vylepšeními a pokroky ve skupině EIB, budget €5.000.000

Položka č. 10: datový sklad – zahrnuje údržbu, podporu a vývoj operačního datového skladu a administrativního skladu, jakož i výkazy a rozhraní s nimi související, budget €18.000.000

Položka č. 11: administrativní služby – zahrnuje služby administrativní podpory ve vztahu k veřejným zakázkám, rozpočtu, smlouvám, projektům a výkazům souvisejícím s externě poskytovanými IT službami, budget €3.500.000

Položka č. 12: PeopleSoft – položka se vztahuje na služby související s údržbou, podporou a vývojem bankovních aplikací PeopleSoft Suite. Požadované služby jsou seskupeny do 3 kategorií: vývoj, údržba a provozování, €14.000.000

* EIB podepíše vícestranné rámcové smlouvy s maximálně 5 úspěšnými uchazeči v případě každé položky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe