Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská centrální banka potřebuje pomoc s výstavami

·

, ,

Poskytnutí stavebních prací a služeb souvisejících s plánováním, organizováním, sestavením a demontáží stánku Eurosystému na každoroční výstavě Sibos. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Doba trvání v měsících: 48. Stručný popis zakázky: Evropská centrální banka (ECB) hledá prostřednictvím tohoto otevřeného řízení dodavatele na zajištění stavebních prací a služeb týkajících se plánování, organizování, sestavení a demontáže stánku ECB na každoroční výstavě Sibos a má v úmyslu zadat zakázku („zakázka“) dodavateli, který nabídne nejlepší zhodnocení peněz. Každoroční výstava Sibos organizovaná společností Swift je nejdůležitější celosvětovou akcí zaměřenou na otázky týkající se infrastruktur finančního trhu (FMIS). Sibos se koná každoročně na dobu 4 dnů v září nebo v říjnu na různých místech po celém světě – střídavě v Evropě, Americe a Asii/Tichomoří – a výstavu navštíví přibližně 7 000 delegátů. ECB se účastní výstavy Sibos nepřetržitě od jejího prvního konání v roce 2000 v San Francisku až do výstavy Sibos 2014, která proběhne v Bostonu. V této fázi se plánuje, že Sibos se bude konat v Singapuru v roce 2015, v Ženevě v roce 2016, v Torontu v roce 2017 v Sydney v roce 2018. Hlavním cílem je informovat zástupce celého finančního průmyslu, včetně specializovaného tisku, v rámci jediné akce klíčových služeb, projektů a iniciativ, které se týkají FMI. Kromě toho může ECB podpořit svoji roli propagátora další integrace a poskytovatele integrovaných tržních řešení. Sibos navíc umožňuje ECB setkat se s řadou mezinárodních činitelů a vytvářet vztahy. ECB je zastoupena na Sibosu stánkem, který bude poskytnut úspěšným uchazečem a zůstane v jeho vlastnictví. Požadované služby zahrnují všechny činnosti týkající se zajištění a organizování stánku, jakož i podporování poradenských služeb. Hlavní úkoly, které se v této souvislosti od dodavatele očekávají, zahrnují: činnosti řízení a kontrolování projektu; zajištění a organizování stánku; poradenské služby. Ekonomická a finanční způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Ekonomická a finanční způsobilost uchazečů bude posouzena na základě jejich finanční situace (čistý obrat) pro období let 2011 až 2013. Jako minimum musí mít uchazeči v období let 2011 až 2013 čistý obrat ve výši nejméně 1 000 000 EUR. Technická způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: „Technická a odborná způsobilost“ uchazečů bude vyhodnocena na základě následujícího kritéria: praxe uchazečů bude vyhodnocena na základě referenčních zakázek. Uchazeči museli během posledních 3 finanční let provést alespoň 6 podobných zakázek; navíc musí uchazeči poskytnout důkaz o svém pojištění hmotné odpovědnosti s celosvětovou platností/pokrytím, uchazeči musí být schopni navrhnout manažera zakázky s angličtinou na úrovni C1 nebo vyšší. Deadline 8/12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe