Evropské tendry pro schopné a dravé české “webové” agentury

Je jich momentálně poměrně dost, stačí si vybrat:)

1. EU agentura chce zmodernizovat webové stránky svého časopisu plus verzi pro tablety. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm, Švédsko. Půjde o rozjezd systému pro řízení internetové stránky a obsahu za účelem převodu veškerého stávajícího obsahu od roku 1995, hosting obsahu a internetové stránky časopisu a vývoj nových funkcí aplikace. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €400.000. Deadline pro nabídky 31/7.

2. Vývoj a zavedení internetového nástroje pro předvýběrové testy uchazečů o pozici pomocných tlumočníků plus související služby. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro tlumočení a konference, Brusel, Belgie. Tendr je rozdělen na dvě samostatné části, které ale budou zadány jen jednomu uchazeči: 1) vývoj a zavedení nástroje pro předvýběrové testy + technická, funkční a pracovní dokumentace + instalace na místě v prostorách EP a počáteční podpora a 2) zaškolení uživatelů na pracovišti a poskytnutí příslušné dokumentace školení + vývojová údržba a vývoj „ad hoc“ na základě žádostí + služby technické podpory. Rozpočet na položku č.1 €170.000, na č.2 zatím nespecifikován. Deadline: 1/7.

3. Správce pro internetové stránky „N-Lex“, zpřístupňující legislativu členských států EU. Zadavatel: evropský Úřad pro publikace (OPOCE), Lucemburk, Lucembursko. Vítěz tendru se bude starat o údržbu i o další vývoj. OPOCE vybere tři nejvhodnější zájemce a podepíše s nimi čtyřletou rámcovou smlouvu. V rozpočtu na tuto akci má OPOCE €300.000. Deadline 10/7.

4. Tendr na audiovizuální webové stránky europarlamentu. Zadavatel: Evropský parlament (EP), Brusel, Belgie. EP chce uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na tyto služby: 1. úpravy AV webové stránky EP měnících se potřeb a požadavků externích frontendových i interních backendových uživatelů; 2. udržování AV webové stránky EP v aktuálním stavu dle vyvíjejících se technologií, a to konkrétně těch, které souvisí se sociálními sítěmi a ukládání a zasílání souborů na základě cloudových technologií; 3. zvýšení uživatelské přívětivosti; 4. zajištění souladu grafického návrhu AV webové stránky EP s případnými změnami grafické charty EP; 5. integrace AV webové stránky EP do interních nástrojů využívaných audiovizuálním oddělením EP a usnadnění/automatizace backendových operací; 6. vývoj zvláštních stránek nebo „miniprezentací“ ve vztahu ke zvláštním akciím; 7. zajištění výkaznictví a statistik; 8. vývoj konkrétních, menších, samostatných aplikací týkajících se správy a výměny metadat, např. pro vytváření a správu seznamů záběrů, které budou doprovázet videa uveřejněná na AV webové stránce EP; 9. hostování audiovizuální webové stránky EP jako platformy pro realizaci multimediálního obsahu a zajišťování používaného hardwaru a softwaru; 10. zdokumentování a nastínění stávající a budoucí architektury a konfigurace audiovizuální webové stránky EP; 11. podpora, konfigurace a rozvoj (interní) chráněné audiovizuální sítě EP a poradenství týkající se konfigurace hardwaru (firewally, směrování, VPN atd.) používaného pro hostování AV webové stránky EP (externě). Není stanoven žádný finanční limit. Deadline pro odevzdání nabídek: 1/7.

5. Speciální webová stránka pro výsledky voleb do Evropského parlamentu. Zadavatel: Evropský parlament. Jde o vytvoření, hosting a aktualizaci vícejazyčné webové stránky (ve 24 jazycích) týkající se výsledků voleb. Výsledky budou vysílány na vícejazyčné webové stránce, jež musí být přístupná všem tradičním (internetovým) a mobilním (chytré telefony a tablety) čtecím zařízením a bude vytvořena a provozována poskytovatelem služeb. Tato stránka zobrazující volební výsledky bude denně aktualizována v závislosti na konečných výsledcích, které členské státy sdělí, a to do prvního zasedání i po něm. Rozpočet nespecifikován, odhad: až €800.000. Deadline 1/7.

Zájemci pište rychle, deadline se blíží: horejsi.tomas@gmail.com. Obratem odešlu zadávací dokumentaci.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.