Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry pro schopné a dravé české “webové” agentury

·

,

Je jich momentálně poměrně dost, stačí si vybrat:)

1. EU agentura chce zmodernizovat webové stránky svého časopisu plus verzi pro tablety. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm, Švédsko. Půjde o rozjezd systému pro řízení internetové stránky a obsahu za účelem převodu veškerého stávajícího obsahu od roku 1995, hosting obsahu a internetové stránky časopisu a vývoj nových funkcí aplikace. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €400.000. Deadline pro nabídky 31/7.

2. Vývoj a zavedení internetového nástroje pro předvýběrové testy uchazečů o pozici pomocných tlumočníků plus související služby. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro tlumočení a konference, Brusel, Belgie. Tendr je rozdělen na dvě samostatné části, které ale budou zadány jen jednomu uchazeči: 1) vývoj a zavedení nástroje pro předvýběrové testy + technická, funkční a pracovní dokumentace + instalace na místě v prostorách EP a počáteční podpora a 2) zaškolení uživatelů na pracovišti a poskytnutí příslušné dokumentace školení + vývojová údržba a vývoj „ad hoc“ na základě žádostí + služby technické podpory. Rozpočet na položku č.1 €170.000, na č.2 zatím nespecifikován. Deadline: 1/7.

3. Správce pro internetové stránky „N-Lex“, zpřístupňující legislativu členských států EU. Zadavatel: evropský Úřad pro publikace (OPOCE), Lucemburk, Lucembursko. Vítěz tendru se bude starat o údržbu i o další vývoj. OPOCE vybere tři nejvhodnější zájemce a podepíše s nimi čtyřletou rámcovou smlouvu. V rozpočtu na tuto akci má OPOCE €300.000. Deadline 10/7.

4. Tendr na audiovizuální webové stránky europarlamentu. Zadavatel: Evropský parlament (EP), Brusel, Belgie. EP chce uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na tyto služby: 1. úpravy AV webové stránky EP měnících se potřeb a požadavků externích frontendových i interních backendových uživatelů; 2. udržování AV webové stránky EP v aktuálním stavu dle vyvíjejících se technologií, a to konkrétně těch, které souvisí se sociálními sítěmi a ukládání a zasílání souborů na základě cloudových technologií; 3. zvýšení uživatelské přívětivosti; 4. zajištění souladu grafického návrhu AV webové stránky EP s případnými změnami grafické charty EP; 5. integrace AV webové stránky EP do interních nástrojů využívaných audiovizuálním oddělením EP a usnadnění/automatizace backendových operací; 6. vývoj zvláštních stránek nebo „miniprezentací“ ve vztahu ke zvláštním akciím; 7. zajištění výkaznictví a statistik; 8. vývoj konkrétních, menších, samostatných aplikací týkajících se správy a výměny metadat, např. pro vytváření a správu seznamů záběrů, které budou doprovázet videa uveřejněná na AV webové stránce EP; 9. hostování audiovizuální webové stránky EP jako platformy pro realizaci multimediálního obsahu a zajišťování používaného hardwaru a softwaru; 10. zdokumentování a nastínění stávající a budoucí architektury a konfigurace audiovizuální webové stránky EP; 11. podpora, konfigurace a rozvoj (interní) chráněné audiovizuální sítě EP a poradenství týkající se konfigurace hardwaru (firewally, směrování, VPN atd.) používaného pro hostování AV webové stránky EP (externě). Není stanoven žádný finanční limit. Deadline pro odevzdání nabídek: 1/7.

5. Speciální webová stránka pro výsledky voleb do Evropského parlamentu. Zadavatel: Evropský parlament. Jde o vytvoření, hosting a aktualizaci vícejazyčné webové stránky (ve 24 jazycích) týkající se výsledků voleb. Výsledky budou vysílány na vícejazyčné webové stránce, jež musí být přístupná všem tradičním (internetovým) a mobilním (chytré telefony a tablety) čtecím zařízením a bude vytvořena a provozována poskytovatelem služeb. Tato stránka zobrazující volební výsledky bude denně aktualizována v závislosti na konečných výsledcích, které členské státy sdělí, a to do prvního zasedání i po něm. Rozpočet nespecifikován, odhad: až €800.000. Deadline 1/7.

Zájemci pište rychle, deadline se blíží: horejsi.tomas@gmail.com. Obratem odešlu zadávací dokumentaci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe