Ergonomické služby pro euroúředníky: tendr zrušen, nikdo se nepříhlásil

Výběrové řízení na “ergonomické služby” pro Generální sekretariát Rady Evropské unie v Bruselu bylo pro nedostatek zájmu zrušeno. Oficiální zdůvodnění: “Řízení bylo zrušeno z důvodu nedostatku konkurenčních subjektů a je plánováno nové vyhlášení“.

Sekretariát Rady EU má zhruba tři tisíce stálých zaměstnanců, kteří pracují v pěti budovách v belgické metropoli.

Zakázka měla zahrnovat, mimo jiné, následující činnosti:

  1. Fyzická ergonomie: — analýza jednotlivých pracovních stanic a poskytnutí poradenství v případě preventivního a korektivního ergonomického přístupu, — přizpůsobení pracovních stanic potřebám osob s funkčním omezením, — pomoc s vybavením či úpravou pracovních prostor a společenských prostor, — vyhodnocení a zavedení opatření na prevenci poruch pohybového ústrojí, — vypracování stanovisek a dokumentace pro projekty týkající se rozvoje infrastruktury, — formulace ergonomických stanovisek s cílem vytvořit specifikace pro zakoupení nábytku, pracovního zařízení a softwaru.
  2. Kognitivní ergonomie: — analýza ergonomie rozhraní IT a IT a výrobních systémů.
  3. Organizační ergonomie: — zlepšení pracovního prostoru s cílem pomoct, aby se stal psychosociálně zdravým, — formulace stanovisek s cílem snížit pracovního stresu a řízení změn, — vypracování příruček osvědčených postupů s cílem zabránit pracovnímu stresu a psychosociálním rizikům, — definování priorit v této oblasti za použití průzkumů a statistik hodnocení ergonomických problémů., — pomocí metodologického postupu zaměřeného na psychosociální rizika provést analýzy situací v terénu a vypracovat příslušné zprávy.
  4. Komunikace: — poskytnutí prezentací a příruček s doporučeními ke specifickým tématům týkajícím se ergonomie pro zaměstnance, — organizování školení pro zaměstnance (zvládání pracovní zátěže, práce se zobrazovacím zařízením atd.).