Digitální komunikace pro Evropskou investiční banku

Zakázka: Služby digitálního rozvoje v oblasti komunikace poskytované skupině EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Lucembursko

Rámcový kontrakt na 4 roky / předpokládaná celková hodnota bez dph €7.140.000

Stručný popis: Cílem tendru je uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb digitálního rozvoje v oblasti komunikace. Tato výzva je rozdělena do 3 na sobě nezávislých /samostatných položek:

– položka č. 1: vývoj, podpora a údržba digitálních platforem, aplikací a nástrojů (poskytovatel služeb poskytne nepřetržité a samostatné služby zahrnující uveřejnění a vývoj, podporu a údržbu digitálních platforem, aplikací a nástrojů používaných v digitální komunikaci – požadované služby: a) tým pro vývoj na místě v prostorách EIB v Lucemburku; b) digitální poradenství v režimu „ad hoc“ a podpora při provádění projektů.) Budget: €5.348.000

– položka č. 2: digitální návrhy v případě vývoje webových a frontendových aplikací (poskytovatel služeb bude poskytovat nepřetržité a samostatné služby, které jsou nezbytné pro podporu a další rozvoj stávající online vizuální identity EIB na jejích on-line platformách. Poskytovatelé služeb poskytnou frontendový návrh a úpravu integrované poskytovatelem služby v rámci položky č. 1 do platforem a aplikací EIB). Budget €1.312.000

– položka č. 3:služby uživatelské zkušenosti v případě digitálních produktů (poskytovatel služeb poskytne samostatné služby potřebné pro konkrétní externí projekty na podporu předběžného vývoje produktů v oblasti digitální komunikace (online platformy, mobilní aplikace, aplikace a webové stránky). Očekává se, že budou plně obeznámeni s každým projektem a vloží do každého projektu nejnovější a osvědčené postupy v oblasti výzkumu a provádění při vývoji digitálních produktů). Budget €480.000

Deadline pro odeslání nabídek 15/2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.