Brussels connection

the best address for international procurement

Digitální komunikace pro Evropskou investiční banku

Zakázka: Služby digitálního rozvoje v oblasti komunikace poskytované skupině EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Lucembursko

Rámcový kontrakt na 4 roky / předpokládaná celková hodnota bez dph €7.140.000

Stručný popis: Cílem tendru je uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb digitálního rozvoje v oblasti komunikace. Tato výzva je rozdělena do 3 na sobě nezávislých /samostatných položek:

– položka č. 1: vývoj, podpora a údržba digitálních platforem, aplikací a nástrojů (poskytovatel služeb poskytne nepřetržité a samostatné služby zahrnující uveřejnění a vývoj, podporu a údržbu digitálních platforem, aplikací a nástrojů používaných v digitální komunikaci – požadované služby: a) tým pro vývoj na místě v prostorách EIB v Lucemburku; b) digitální poradenství v režimu „ad hoc“ a podpora při provádění projektů.) Budget: €5.348.000

– položka č. 2: digitální návrhy v případě vývoje webových a frontendových aplikací (poskytovatel služeb bude poskytovat nepřetržité a samostatné služby, které jsou nezbytné pro podporu a další rozvoj stávající online vizuální identity EIB na jejích on-line platformách. Poskytovatelé služeb poskytnou frontendový návrh a úpravu integrované poskytovatelem služby v rámci položky č. 1 do platforem a aplikací EIB). Budget €1.312.000

– položka č. 3:služby uživatelské zkušenosti v případě digitálních produktů (poskytovatel služeb poskytne samostatné služby potřebné pro konkrétní externí projekty na podporu předběžného vývoje produktů v oblasti digitální komunikace (online platformy, mobilní aplikace, aplikace a webové stránky). Očekává se, že budou plně obeznámeni s každým projektem a vloží do každého projektu nejnovější a osvědčené postupy v oblasti výzkumu a provádění při vývoji digitálních produktů). Budget €480.000

Deadline pro odeslání nabídek 15/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe