Další z EU agentur vypíše brzy tendr na integrované komunikační/digitální kampaně

Tendr: Zajištění integrovaných informačních a komunikačních kampaní, organizace akcí a služby veřejných záležitostí

Zadavatel: Společný podnik Shift2Rail, Brussels, Belgie

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový budget €1.500.000

Společný podnik Shift2Rail (S2R JU) hledá komunikační/digitální agenturu s cílem zajistit řadu komunikačních a informačních služeb, jako jsou integrované komunikační kampaně (on-line i off-line), organizování akcí a služby veřejných záležitostí. Cílem nabídkového řízení (které by mělo odstartovat na konci tohoto měsíce) bude poskytnout S2R JU podporu týkající se:

1) rady, přípravy, realizace a monitorování integrovaných informačních a komunikačních činností S2R JU v oblasti jejich příslušné politiky a programů EU;

2) plánování a přípravy organizace akcí, mezi něž mohou patřit konference, workshopy, semináře, prohlídky místa, tiskové briefingy, demonstrace, výstavy a virtuální události, jako například webináře a chaty na sociálních médiích;

3) vývoje digitální komunikace, mezi nějž mohou patřit krátké animace, videa, prezentace, nástroje e-vzdělávání, webové a audiovizuální produkty pro akce a virtuální akce, jakož i tištěné publikace;

4) služeb veřejných záležitostí.

Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení: 28/2