Další EU agentura chce vylepšit svůj webový portál, tentokrát CEDEFOP ze Soluně

Agentura EU pro odborné vzdělávání CEDEFOP (sídlí v Řecké Soluni) by si ráda nechala předělat uživatelské prostředí svého internetového portálu „EU Skills Panorama“. Pokud se na ten web podíváte, určitě se nebudete divit proč:) Ve hře je rámcová smlouva na 4 roky.  Cílem zakázky je návrh, vývoj, nasazení a prosazování dynamické, uživatelsky přívětivé, vícejazyčné, vizuálně atraktivní internetové platformy sloužící jako atraktivní uživatelské rozhraní. Internetová platforma by měla sloužit jako referenční portál pro informace o dovednostech, perspektivních pracovních místech a zpravodajství z trhu práce v Evropě a jako podpora pro provádění podložených rozhodnutí. Konečným cílem je pomoci zvýšit transparentnost na evropských pracovních trzích a tak přispět k omezení nedostatků v dovednostech. Celkový odhadovaný rozpočet pro požadované služby popsané v rámcové smlouvě je na úrovni asi 3 300 člověkodní; rozdělení tohoto počtu člověkodní v průběhu let nemusí být rovnoměrné. Další náklady (hosting/monitorování, licence – v případě potřeby, jednání atd.) se odhadují na asi 70 000 EUR v průběhu 4 let nad rámec výše uvedeného odhadu rozsahu práce v člověkodnech. Deadline 28/4.