Celoevropská komunikační kampaň na podporu “E-skills for Jobs”. Zájemci?

Evropská komise (DG pro byznys a průmysl) vyhlásila tendr na přípravu a organizaci rozsáhlé komunikační a osvětové kampaně na téma „elektronické dovednosti pro pracovní příležitosti“ “E-skills – Awareness Raising Campaign”. Kampaň má trvat 12 měsíců. Ze zadání: “Hlavním cílem je prosazovat dlouhodobou strategii EU v oblasti elektronických dovedností s cílem odstranit nedostatky, mezery a nesrovnalosti v oblasti digitálních dovedností, šířit zkušenosti a osvědčené praxe a usnadňovat mobilizaci podílníků.” Budget 2 miliony euro. Deadline 13/9

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.