Brussels connection

the best address for international procurement

Celoevropská komunikační kampaň na podporu “E-skills for Jobs”. Zájemci?

·

, ,

Evropská komise (DG pro byznys a průmysl) vyhlásila tendr na přípravu a organizaci rozsáhlé komunikační a osvětové kampaně na téma „elektronické dovednosti pro pracovní příležitosti“ “E-skills – Awareness Raising Campaign”. Kampaň má trvat 12 měsíců. Ze zadání: “Hlavním cílem je prosazovat dlouhodobou strategii EU v oblasti elektronických dovedností s cílem odstranit nedostatky, mezery a nesrovnalosti v oblasti digitálních dovedností, šířit zkušenosti a osvědčené praxe a usnadňovat mobilizaci podílníků.” Budget 2 miliony euro. Deadline 13/9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe