Brusel schválil investiční podporu 68 milionů korun pro letiště Ostrava

Evropská komise dnes schválila dotaci pro letiště Ostrava ve výši 68 milionů korun, protože “investice nijak neohrozí fungování jednotného trhu v EU”. Díky dotaci mají být na letišti instalována pozemní návěstidla a světelné značení na kontrolních stanovištích. Měl by se tak zefektivnit pohyb letadel při nízké viditelnosti a rozvinout leteckou dopravu v jednom z koridorů transevropské dopravní sítě (TEN-T). Komise po prověření došla k závěru, že nová infrastruktura bude k dispozici všem uživatelům a že má ve střednědobém výhledu uspokojivé vyhlídky na využití. Státní podpora navíc dodržuje maximální povolený limit a nepřekračuje částku, která chybí k financování investičního záměru. Nedojde ani k nepřípustnému narušení konkurence se sousedními letišti.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.