Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel schválil investiční podporu 68 milionů korun pro letiště Ostrava

·

,

Evropská komise dnes schválila dotaci pro letiště Ostrava ve výši 68 milionů korun, protože “investice nijak neohrozí fungování jednotného trhu v EU”. Díky dotaci mají být na letišti instalována pozemní návěstidla a světelné značení na kontrolních stanovištích. Měl by se tak zefektivnit pohyb letadel při nízké viditelnosti a rozvinout leteckou dopravu v jednom z koridorů transevropské dopravní sítě (TEN-T). Komise po prověření došla k závěru, že nová infrastruktura bude k dispozici všem uživatelům a že má ve střednědobém výhledu uspokojivé vyhlídky na využití. Státní podpora navíc dodržuje maximální povolený limit a nepřekračuje částku, která chybí k financování investičního záměru. Nedojde ani k nepřípustnému narušení konkurence se sousedními letišti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe