Analytika (SAS) a datová vizualizace pro Evropský investiční fond

Zakázka: Výběr poskytovatele služeb týkajících se platforem pro analytiku a datovou vizualizaci (kdo by chtěl vidět celé zadání, tak tady).

Zadavatel: Evropský investiční fond, Lucemburk

Bude uzavřen rámcový kontrakt na 4 roky

Celkový budget: mezi €5.500.000 a €11.000.000

Popis zakázky:

Položka č. 1: EIF hledá poskytovatele služeb specializovaného na technologii SAS a ostatní složky platformy (MySQL, PHP, R-Studio a základní operační systémy), který je schopen zajistit zavedení jeho stávající analytické platformy založené na softwaru SAS do nového hostingového prostředí, jakož i její fungování, provozování, kontinuitu a rozvoj. Od poskytovatele služeb se očekává, že zajistí všechny prostředky a zdroje v zájmu všech možných způsobů použití platformy, aby byla úspěšně zavedena, provozována a podporována ke spokojenosti EIF. Budget €3.5 až €7 milionů

Položka č. 2: EIF hledá poskytovatele služeb schopného nabídnout řešení za účelem zavedení platformy pro datovou vizualizaci a ovládací panely založené na nástroji obchodního zpravodajství (BI – business intelligence), která uživatelům nabízí interaktivní datové vizualizace a ovládací panely za použití údajů EIF uvnitř prostor EIF a mimo ně. Toto řešení musí zahrnovat příslušné softwarové licence pro obchodní zpravodajství (je-li to nutné), hostování daného softwaru, zavedení, podporu a údržbu tohoto řešení, připojení k různým zdrojům dat a poradenské služby pro tvorbu datových vizualizací a ovládacích panelů. Od poskytovatele služeb se očekává, že zajistí všechny prostředky a zdroje v zájmu všech možných způsobů použití platformy, aby byla úspěšně zavedena, provozována a podporována ke spokojenosti EIF. Budget €2 až €4 miliony.

Deadline 1/9