Brussels connection

the best address for international procurement

Agentura “Galileo” vypíše tendr na stravenky. Kdo porazí Edenred?

·

, ,

Jediná EU agentura v Česku – GSA neboli Galileo, agentura pro globální satelitní navigaci – vypíše na konci listopadu tendr na dodavatele “víceúčelových poukázek na stravu a relaxaci”. S vítězem podepíše rámcovou smlouvu na 4 roky s rozpočtem 43 milionů korun.

Poslední tendr, v roce 2016, vyhrál Edenred. Předpokládám, že se bude hlásit znovu. Kdo by ho chtěl zkusit porazit? horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116804

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe