Brussels connection

the best address for international procurement

EU “koupí” studii o možnostech posilování práv pacientů

Sliboval jsem, že se pokusím vysvětlit, o čem jsou a pro koho jsou určena výběrová řízení ve zdravotnické oblasti, které před pár dny vyhlásila Evropská komise (resp. její agentura EAHC). Takže začínám s tendrem na „posilování postavení (zejména chronicky nemocných) pacientů“:

Executive Agency for Health and Consumers konstatuje, že v oblasti posilování postavení pacientů obecně neexistuje zcela jasná definice (nejde totiž jen o zavádění eHealth Tools nebo podobných módních výstřelků…) a proto by ráda získala nějaké podklady/tvrdá data a případně jejich analýzu + návrhy dalšího postupu včetně možností zapojení institucí EU.

Ze zadání: vítězný kontraktor by měl identifikovat aktuální modely na posílení postavení pacientů s chronickým onemocněním, provést jejich důkladnou analýzu a identifikovat případné bariéry (nebo naopak „silná místa“). Měl by vymyslet další postup a měl by se i pokusit navrhnout možnost zapojení pro instituce a agentury EU.

EAHC nabízí 300.000 euro a chce mít studii hotovou do deseti měsíců. Deadline k podání nabídek 7. června 2013.

Můj dojem je, že by to mohla být dobrá příležitost pro instituci typu českého Ústavu zdravotnických informací a statistiky , které může při řešení/sběru dat spolupracovat se svými tradičními partnery ze zahraničí, případně univerzitami nebo i privátními firmami z oboru (například LINET, který vyrábí nemocniční lůžka i pro chronicky nemocné pacienty – má, pokud se nepletu, rozsáhlý zahraničních network vlastních dceřiných firem/pracovišť, které by se možná daly pro takový sběr dat využít). Anebo samozřejmě obráceně, LINET by mohl do svého týmu přizvat ÚZIS, proč ne…

Připojuji zadávací dokumentaci tendru + checklist základních požadavků na členy řešitelského týmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe