Brussels connection

the best address for international procurement

Školení o vyhledávání na internetu pro národní úřady na ochranu spotřebitele

Tendr: Služby podpory pro vypracování a poskytnutí školení v oblasti vyhledávání na internetu pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a sítě pro bezpečnost spotřebitelských výrobků

Zadavatel: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), Lucemburk

Stručný popis: Cílem výzvy je poskytnout vysoce kvalitní školení a vzdělávací materiály na podporu práce vnitrostátních orgánů odpovědných za uplatňování nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů a směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. Dodavatel má za úkol vytvořit společné nástroje a metody při řešení problémů s obchodováním na internetu – elektronické prosazování práva – a podnítit přijímání školení prostřednictvím aktivní podpory účastníků školení.

Kontrakt na 36 měsíců

Budget €1.750.000

Deadline k odevzdání nabídek 19/8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe