Brussels connection

the best address for international procurement

Renovace Václava Havla – toho, co není letiště – startuje:)

·

,

Evropský parlament právě vypsal tendr na kompletní renovaci své budovy “Václav Havel” ve Štrasburku. “Havel” je momentálně neobývaný. Součástí bude i výstavba pěšího můstku a terénní úpravy okolního prostředí. Renovace by měla trvat 440 dní. Orientační budget €10.000.000. Deadline pro podání nabídek 6/1/2014.

Uchazeči musejí mít všechna potřebná národní odborná povolení (platná v celé EU). Dále pak musí splňovat tato minimální finanční a hospodářská kritéria: minimální roční obrat ve výši €20.000.000  oblasti, na kterou se vztahuje zakázka, během uplynulých dvou finančních roků, za které byly účty uzavřeny + pojistné krytí rizik při výkonu profese.

Uchazeč musí dále disponovat dostatečnou technickou a odbornou způsobilostí k provedení zakázky – EP požaduje, aby: 1) společnost měla odbornou kvalifikaci v předmětné oblasti – osvědčení Qualibat nebo obdobu v zemi, kde má uchazeč své sídlo, a to jak v případě generálního zhotovitele tak i v případě seskupení pro každého člena (zhotovitel musí posléze poskytnout důkaz o osvědčení Qualibat, které odpovídá oblasti práce každého z jeho subdodavatelů), 2) společnost měla praxi v uplynulých 5 letech před datem zveřejnění oznámení o zakázce v případě této výzvy k účasti v nabídkovém řízení v oblasti realizace alespoň 3 zakázek na práce zahrnující renovaci a obnovu budov, buď jako samostatný generální zhotovitel nebo jako zástupce v seskupení; rozloha každé budovy musí činit nejméně 3 000 m2, 3) měla alespoň jeden koordinační tým zodpovědný za operace, zahrnující nejméně:a) vedoucího operací, který bude stále na pracovišti a který musí mít nejméně 15letou praxi v oblasti dozoru nad pracemi a 3 zakázky na stavební práce zahrnující renovaci a obnovu budov, buď jako vedoucí operací v případě jediného generálního zhotovitele nebo zástupce v seskupení; rozloha každé budovy musí činit alespoň 3 000 m2; b) zástupce vedoucího operací, který musí mít nejméně 10letou praxi v oblasti dozoru nad pracemi a 2 zakázky na stavební práce zahrnující renovaci a obnovu budov, buď jako zástupce vedoucího operací v případě jediného generálního zhotovitele nebo zástupce v seskupení; rozloha každé budovy musí činit alespoň 3 000 m2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe