Renovace Václava Havla – toho, co není letiště – startuje:)

Evropský parlament právě vypsal tendr na kompletní renovaci své budovy “Václav Havel” ve Štrasburku. “Havel” je momentálně neobývaný. Součástí bude i výstavba pěšího můstku a terénní úpravy okolního prostředí. Renovace by měla trvat 440 dní. Orientační budget €10.000.000. Deadline pro podání nabídek 6/1/2014.

Uchazeči musejí mít všechna potřebná národní odborná povolení (platná v celé EU). Dále pak musí splňovat tato minimální finanční a hospodářská kritéria: minimální roční obrat ve výši €20.000.000  oblasti, na kterou se vztahuje zakázka, během uplynulých dvou finančních roků, za které byly účty uzavřeny + pojistné krytí rizik při výkonu profese.

Uchazeč musí dále disponovat dostatečnou technickou a odbornou způsobilostí k provedení zakázky – EP požaduje, aby: 1) společnost měla odbornou kvalifikaci v předmětné oblasti – osvědčení Qualibat nebo obdobu v zemi, kde má uchazeč své sídlo, a to jak v případě generálního zhotovitele tak i v případě seskupení pro každého člena (zhotovitel musí posléze poskytnout důkaz o osvědčení Qualibat, které odpovídá oblasti práce každého z jeho subdodavatelů), 2) společnost měla praxi v uplynulých 5 letech před datem zveřejnění oznámení o zakázce v případě této výzvy k účasti v nabídkovém řízení v oblasti realizace alespoň 3 zakázek na práce zahrnující renovaci a obnovu budov, buď jako samostatný generální zhotovitel nebo jako zástupce v seskupení; rozloha každé budovy musí činit nejméně 3 000 m2, 3) měla alespoň jeden koordinační tým zodpovědný za operace, zahrnující nejméně:a) vedoucího operací, který bude stále na pracovišti a který musí mít nejméně 15letou praxi v oblasti dozoru nad pracemi a 3 zakázky na stavební práce zahrnující renovaci a obnovu budov, buď jako vedoucí operací v případě jediného generálního zhotovitele nebo zástupce v seskupení; rozloha každé budovy musí činit alespoň 3 000 m2; b) zástupce vedoucího operací, který musí mít nejméně 10letou praxi v oblasti dozoru nad pracemi a 2 zakázky na stavební práce zahrnující renovaci a obnovu budov, buď jako zástupce vedoucího operací v případě jediného generálního zhotovitele nebo zástupce v seskupení; rozloha každé budovy musí činit alespoň 3 000 m2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.