Brussels connection

the best address for international procurement

Přihlášku podejte osobně oddělením orgánu:)

·

Zkoumám tady “Výzvu k vyjádření zájmu BATI/BRU/LUX/STR – stavební práce” vyhlášenou Evropským parlamentem v Oficiálním věstníku EU a nejednou se dozvídám, že přihlášku je možné podat písemně nebo “osobně oddělením orgánu”. Tomu říkám obětovat se evropskému ideálu!:)

Ale trochu vážněji: v tom oznámení je ještě jedna pozoruhodná věta. “Přihlášky musí byt podepsány a vypracovány v jednom z úředních jazyků Evropské unie, avšak nabídky v angličtině, francouzštině nebo němčině budou mít výhodu”. Pozoruhodná? Spíš dost šokující! Žádná jiná eurooinstituce by si něco takového netroufla! Každý občan i firma má nárok na komunikaci s úřadem ve svém vlastním jazyce. Dokonce máte právo vyžádat si zadávací dokumentaci v češtině a úřad má povinnost jí nechat na své náklady přeložit (Komise garantuje 7 pracovních dní). A nějaký europarlamentní úředník má tu drzost, že nezakrytě zvýhodní jeden jazyk před druhým. Je to na žalobu a na padáka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe