Brussels connection

the best address for international procurement

Ochrana investic v EU: kdo zaplatí prohrané arbitráže? EU nebo členské státy?

·

,

Do projednávání super-citlivého bodu: zprávy k návrhu „stanovení rámce pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou“ se europoslanci pustí už v pondělí 20. května navečer.

O co v něm jde? Zjednodušeně o to, kdo ponese odpovědnost za mezinárodní finanční arbitráže v Evropské unii. Lisabonská smlouva totiž přenesla „politickou“ odpovědnost za ochranu investic zahraničních firem na území Unie na orgány EU. Pokud tedy bude napříště investiční dohoda uzavřena na EU-úrovni, může zahraniční investor vůbec poprvé uplatnit svoje požadavky na náhradu případné škody přímo u unijních institucí.  Což je dost podstatná změna. Zatím ale není tak úplně jasné, kdo v případných arbitrážích ponese odpovědnost „finanční“, tzn. kdo zaplatí možné pokuty v případě prohraného sporu. Budou to také orgány EU? Anebo členské státy? Názory se různí… a europoslanců je 754! Takže to může být docela zajímavá debata:).

Jasno nemají ani právní specialisté. Evropský parlament si nechal u expertů z Law School of University Halle v Německu (Christian Tietje, Emily Sipiorski, Grit Topfer) vypracovat studii Responsability in Investor-State Arbitration in the EU“.  Závěr: pokud bude Evropská komise a členský stát jednat ve shodě (tzn. členský stát bude souhlasit), může nová legislativa fungovat. Pokud ne – tzn. členský stát řekne: my prostě nic nezaplatíme, „nemusí být toto opatření dostatečné,“ konstatují autoři z Halle. „Především v situaci, kdy Komise jednostranně rozhodne o finanční odpovědnosti, může být vymáhání platby docela obtížné…“. A co víc: v takovém případě hrozí, že se na sankci za neochotného člena budou muset složit ostatní – zcela „nevinné“ členské státy EU.

Jenom až bude někdo z české vlády za několik let brečet… zatím je šance to nařízení změnit. Btw: Česko má 22 europoslanců.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe