Ochrana investic v EU: kdo zaplatí prohrané arbitráže? EU nebo členské státy?

Do projednávání super-citlivého bodu: zprávy k návrhu „stanovení rámce pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou“ se europoslanci pustí už v pondělí 20. května navečer.

O co v něm jde? Zjednodušeně o to, kdo ponese odpovědnost za mezinárodní finanční arbitráže v Evropské unii. Lisabonská smlouva totiž přenesla „politickou“ odpovědnost za ochranu investic zahraničních firem na území Unie na orgány EU. Pokud tedy bude napříště investiční dohoda uzavřena na EU-úrovni, může zahraniční investor vůbec poprvé uplatnit svoje požadavky na náhradu případné škody přímo u unijních institucí.  Což je dost podstatná změna. Zatím ale není tak úplně jasné, kdo v případných arbitrážích ponese odpovědnost „finanční“, tzn. kdo zaplatí možné pokuty v případě prohraného sporu. Budou to také orgány EU? Anebo členské státy? Názory se různí… a europoslanců je 754! Takže to může být docela zajímavá debata:).

Jasno nemají ani právní specialisté. Evropský parlament si nechal u expertů z Law School of University Halle v Německu (Christian Tietje, Emily Sipiorski, Grit Topfer) vypracovat studii Responsability in Investor-State Arbitration in the EU“.  Závěr: pokud bude Evropská komise a členský stát jednat ve shodě (tzn. členský stát bude souhlasit), může nová legislativa fungovat. Pokud ne – tzn. členský stát řekne: my prostě nic nezaplatíme, „nemusí být toto opatření dostatečné,“ konstatují autoři z Halle. „Především v situaci, kdy Komise jednostranně rozhodne o finanční odpovědnosti, může být vymáhání platby docela obtížné…“. A co víc: v takovém případě hrozí, že se na sankci za neochotného člena budou muset složit ostatní – zcela „nevinné“ členské státy EU.

Jenom až bude někdo z české vlády za několik let brečet… zatím je šance to nařízení změnit. Btw: Česko má 22 europoslanců.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.