Brussels connection

the best address for international procurement

Monitorování a analýzy médií pro společný podnik EU Fusion for Energy

·

,

Zadavatel: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy („Fusion for Energy“), Barcelona

Popis zakázky: Společný podnik Fusion for Energy poptává služby odborné podpory v oblasti monitorování a analýzy médií, díky kterým budou organizaci poskytovány příslušné mediální články a sesbírané zmínky s kvantitativní a kvalitativním analýzou. Nashromážděné informace budou sloužit jako základ pro komunikační činnosti a umožní společnému podniku Fusion for Energy mít přehled o zpravodajském panoramatu a diskusi ve veřejném prostoru.

Cíle této zakázky jsou dvojí: 1) monitorování médií: hlavním cílem této služby bude poskytování pravidelného a vyčerpávajícího monitorování médií o společném podniku Fusion for Energy a dalších souvisejících řešených tématech. V rámci této služby musí být zajištěno mentorování obecných a odborných médií (tisk a online publikace) a sociálních médií. Příslušné články a informace musí být k dispozici každý den; 2) analýza médií: společný podnik Fusion for Energy poptává kvantitativní a kvalitativní analýzu obsahu obecných, odborných médií (tisk a online publikace) a sociálních médií za účelem měření a vyhodnocování výsledků.

Rámcový kontrakt na 48 měsíců

Budget €200.000

Deadline 24/11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe