Brussels connection

the best address for international procurement

Kreativní, návrhářské a grafické služby pro evropskou agenturu digitálních inovací EIT Digital

Tendr: Design and Creative Services

Zadavatel: EIT Digital IVZW, Brussel, Belgium

Kontrakt  na 51 měsíců / budget €750.000

Deadline: 23/8

Stručný popis: Institut EIT Digital (EIT Digital is a leading European digital innovation and entrepreneurial education organisation driving Europe’s digital transformation) uzavře rámcovou smlouvu na poskytování kreativních návrhářských služeb a dalíšch dodávek po dobu maximálně 4 let a 3 měsíců. Očekává se, že uchazeč rozumí mezinárodnímu zaměření a aktivitám EIT Digital, že bude schopen plynule komunikovat v angličtině a že bude poskytovat služby v rámci celé Evropy – v zásadě – do 48 hodin nebo rychleji (s výjimkou dílčích úkolů, u nichž se předpokládá delší čas pro vyhotovení odsouhlasený před zahájením činnosti).

EIT Digital bude požadovat řadu návrhů (on-line i off-line), tvorbu kampaní, správu tisku a on-line animační služby. Všechny mají být, v rámci pokynů EIT Digital, kreativní. Všechna aktiva (včetně diagramů, tabulek, informačních grafik, obrázků, video materiálu) by měla být pro budoucí použití doručena EIT Digital v samostatném a upravitelném formátu (např. InDesign či Photoshop apod). Práce spojené s návrhem by měly být vždy realizovány společně s uživatelem a se zvýšeným uměleckým citem. Všechny koncové produkty návrhářské práce založené na budoucí rámcové smlouvě uzavřené mezi vítězným uchazečem a institutem EIT Digital budou ve vlastnictví institutu. Poskytovatel služeb dodá produkty klientovi digitální formou, a to e-mailem, službou WeTransfer nebo podobnou službou.

EIT Digital si vyžádá, mimo jiné, tvorbu následujících produktů a služeb: * brožury, * letáky, * pozvánky, * šablony příspěvků na sociální média, * šablony pro PowerPoint, * plakáty, * rolovací reklamní poutače, * internetové reklamní proužky, * domovské stránky na internetu, * výroční zprávy, * návrhářské prvky akcí.

EIT očekává, že roční činnost zhotovitele bude činit mezi 1 000 až 2 000 hodinami a tyto činnosti mohou být buď v režimu ad-hoc (dílčí úkoly s potřebnou rychlou odezvou) nebo naplánované (dlouhodobé dílčí úkoly). Uchazeč by také měl být schopen reagovat na měnící se poptávku a zvládat strukturální dodávku služeb a produktů. U některých dílčích úkolů bude nutné postupovat velmi přísně podle pokynů vedoucího komunikace EIT Digital, zatímco u jiných dílčích úkolů bude zapotřebí více kreativity a proaktivní manipulace. Uchazeč musí mít proto dostatečně velkou kapacitu, aby zvládal tuto různorodost i množství činností. EIT Digital očekává, že zhotovitel zajistí angažovanost zaměstnanců na juniorských i seniorských pozicích v různých úlohách, jako jsou: návrhář, tvůrce webových stránek, marketingový odborník, vývojář PHP aplikací, kreativní ředitel, výrobce videí, fotograf, a v jakýchkoliv dalších, s cílem splnit zadaný úkol.

Vedle přiřazení kreativních návrhových služeb získá také vítězný uchazeč výhradní právo na doručování tištěných předmětů plnění, jako jsou brožury, plakáty atd. EIT Digital obvykle zajišťuje svůj vlastní tisk a kopírování. Součástí rozsahu tohoto zadání je však možnost outsourcingu těchto činností zhotoviteli. Tato žádost bude vycházet z dílčích úkolů, pro které si EIT Digital vyžádá nabídku od zhotovitele. Jedním z dílčích úkolů může být například tisk a doručení 3 000 výtisků výroční zprávy (přibližně 85 barevných stran). Zhotovitel bude mít právo formulovat nabídku pro každou z těchto „repro“ činností, zatímco EIT Digital má právo vyjednávat o takové nabídce na tiskové / kopírovací / repro činnosti (v případě, že nabídka neposkytuje nejlepší zhodnocení peněz) tím, že požádá o konkurenční nabídku až od 2 společností.

Technická a odborná způsobilost – kritéria pro výběr: Uchazeč musí být technicky a odborně schopen vykonávat požadované služby. Toto může dokázat přiložením vhodných referencí ze zakázek ke své nabídce. Uchazeč musí v každém případě prokázat následující schopnosti:

a) schopnost učinit podstatný a prokazatelný přínos v rámci návrhu a komunikačních služeb a dodávek souvisejících produktů pro organizaci s kreativním návrhovým rozpočtem nejméně 100 000 EUR za rok;

b) schopnost poskytovat služby a produkty v alespoň 1 z 8 evropských zemích, ve kterých se nachází EIT Digital (bez povinnosti mít kancelář v každé zemi);

c) schopnost navrhovat a spravovat on-line kampaně založené na standardech stávajících platforem a sítí, jako například Google, LinkedIn, Facebook a Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe