Komise zkoumala “přidanou hodnotu” označování původu potravin

Výsledky studie zde http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-163_en.htm