Komise povolila Zelenou investiční banku

Evropská komise nemá žádné námitky proti zřízení Green Investment Bank, do které chce britská vláda nalít 3.700.000.000 euro. GIB má investovat do zelených projektů, na které se nepodaří získat dostatek financí přímo na trhu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.