Brussels connection

the best address for international procurement

Komise povolila Zelenou investiční banku

·

Evropská komise nemá žádné námitky proti zřízení Green Investment Bank, do které chce britská vláda nalít 3.700.000.000 euro. GIB má investovat do zelených projektů, na které se nepodaří získat dostatek financí přímo na trhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe