Brusel dotlačil firmu VISA ke slibu snížit mezibankovní poplatky za karetní platby o polovinu

Viceprezident Evropské komise Almunia oznámil, že společnost VISA Europe po tlaku Bruselu přislíbila významně (o 40 až 60%) snížit mezibankovní poplatky za platby kreditními kartami. Poplatky by se tak mohly dostat až na hranici 0,3% z uskutečněné transakce. Komise hodlá požádat další hráče na trhu o uskutečnění “market testu” a následně rozhodně o tom, zda nabízený slib přijme a právně zaváže firmu VISA k jeho dodržování.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.