Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel dotlačil firmu VISA ke slibu snížit mezibankovní poplatky za karetní platby o polovinu

·

Viceprezident Evropské komise Almunia oznámil, že společnost VISA Europe po tlaku Bruselu přislíbila významně (o 40 až 60%) snížit mezibankovní poplatky za platby kreditními kartami. Poplatky by se tak mohly dostat až na hranici 0,3% z uskutečněné transakce. Komise hodlá požádat další hráče na trhu o uskutečnění “market testu” a následně rozhodně o tom, zda nabízený slib přijme a právně zaváže firmu VISA k jeho dodržování.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe