Brussels connection

the best address for international procurement

Evropský parlament hledá dodavatele výstavních panelů pro příští 4 roky

·

Rámcová smlouva na zakoupení výstavních panelů v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 48 měsíců. Deadline 1/9. Minimální úroveň případně požadovaných standard (finanční kritéria): uchazeči musí předložit doklad o ročním obratu ve výši alespoň 600 000 EUR v oblasti zadávané zakázky v průběhu posledních 3 finančních let. Minimální úroveň případně požadovaných standard (technická kritéria):  — uchazeči musí předložit doklad o alespoň 3leté praxi v oblasti dodávek v rámci této zakázky ode dne uveřejnění oznámení o zakázce, — uchazeči musí poskytnout důkaz o tom, že výrobky, které nabízejí v rámci této zakázky splňují platné specifikace nebo normy, a to konkrétně tyto:

• NF C15-100 elektrická zařízení ve Francii (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• M2 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• A2 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• Euroclass Cs1 d0 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• Euroclass Cs2 d1 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• Euroclass Cs3 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

— uchazeč musí podat doklad o certifikaci dle normy ISO 14000 (nebo obdobné normy v zemi původu uchazeče).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe