Evropský parlament hledá dodavatele výstavních panelů pro příští 4 roky

Rámcová smlouva na zakoupení výstavních panelů v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 48 měsíců. Deadline 1/9. Minimální úroveň případně požadovaných standard (finanční kritéria): uchazeči musí předložit doklad o ročním obratu ve výši alespoň 600 000 EUR v oblasti zadávané zakázky v průběhu posledních 3 finančních let. Minimální úroveň případně požadovaných standard (technická kritéria):  — uchazeči musí předložit doklad o alespoň 3leté praxi v oblasti dodávek v rámci této zakázky ode dne uveřejnění oznámení o zakázce, — uchazeči musí poskytnout důkaz o tom, že výrobky, které nabízejí v rámci této zakázky splňují platné specifikace nebo normy, a to konkrétně tyto:

• NF C15-100 elektrická zařízení ve Francii (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• M2 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• A2 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• Euroclass Cs1 d0 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• Euroclass Cs2 d1 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

• Euroclass Cs3 (nebo obdobná norma v zemi původu uchazeče),

— uchazeč musí podat doklad o certifikaci dle normy ISO 14000 (nebo obdobné normy v zemi původu uchazeče).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.