Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 4/6

·

Dodávka složek na dokumenty k distribuci pro širokou veřejnost; zejména pro každodenní návštěvníky včetně novinářů a návštěvníků veřejných akcí za účelem propagace image Rady Evropské unie a Evropské rady. Zadavatel: Rada Evropské unie – generální sekretariát. Zadavatel bude požadovat 15 až 18 tisíc složek. Přednost bude dána složkám vyrobeným za použití ekologicky šetrných materiálů (recyklované nebo biologicky odbouratelné) nebo udržitelných výrobních metod. Složku musí být možné vyrobit/upravit na základě 1) rozvržení, které bude poskytnuto v elektronické podobě, včetně veškerých požadovaných textových prvků a 2) zásad grafického zpracování Rady Evropské unie, které budou poskytnuty elektronicky. Smlouva na 1+ 3 roky.  Budget (jako vždy v případě tendrů Rady EU) nespecifikován. Deadline 2/7.

Služby modelování politik Evropské unie týkajících se klimatu. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu. Cílem je zpřístupnit aktualizované a zdokonalené kvantitativní nástroje a zajistit jejich použití při vyhodnocení variant a možností politik pro další rozvoj klimatického a energetického balíčku a dalších politik týkajících se klimatu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, včetně dopadů na hospodářství, životní prostředí a společnost, a to jak pro EU jako celek, tak pro její jednotlivé členské státy a kandidátské země. Tyto analytické/kvantitativní nástroje by také měly umožňovat posouzení interakcí, případných kompromisů nebo synergií s jinými politikami, zejména těmi, které se týkají znečištění ovzduší, využití půdy a efektivnosti využívání energií a zdrojů. Budget €750.000. Smlouva na 2 roky. Deadline k podání nabídek: 23/7.

Nábytek pro společné/společenské prostory různých agentur a institucí Evropské unie. Zadavatel: Úřad pro infrastrukturu Evropské komise. Celkový plánovaný rozpočet mezi 17 a 19,5 miliony euro. Zakázka pokrývá dodávky, v případě potřeby i montáž, dodávky náhradních dílů a příslušenství, vytvoření a aktualizaci webových stránek pro katalogizaci typů on-line… a všechny související služby. Termín k podání nabídek: 1/7 – 16:00.

Výběr cestovní kanceláře na zjištění služeb týkajících se cestování, ubytování a souvisejících služeb pro Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr a Evropský hospodářský a sociální výbor a evropského veřejného ochránce práv. Zadavatel: Generální ředitelství pro finance, Evropský parlament. Smlouva na 1 + 3 roky. Budget nespecifikován. Deadline 9/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe