Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 3/9

·

Dodávka a montáž vybavení všeobecné bezpečnosti pro „systém řízení elektronického klíče“ pro Evropský parlament. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo. Tato výzva k účasti v nabídkovém řízení zahrnuje pořízení obecného bezpečnostního vybavení a jeho montáž na pracovištích Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, a to prostřednictvím: * zakoupení, doručení a přepravy na místo montáže, instalace a uvedení do provozu vybavení pro „stávající systém řízení elektronického klíče“, * zajištění preventivní a opravné údržby v záručním období na vybavení dodané zhotovitelem. Kontrakt na 4 roky. Budget €280.000. Deadline 14/10.

 Monitorování a analyzování médií. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt. Hlavní prvky služeb zahrnují následující: * denní přehled médií (7 dní v týdnu), * monitorování médií v 28 členských státech EU, jakož i ve Švýcarsku, Spojených státech a volitelně ve velkých asijských zemích (Čína, Indie, Japonsko) a ruských, jihoamerických (Brazílie a Mexiko) a dále také klíčových médií Středního východu, * analyzování médií v klíčových členských státech EU a vybraných mezinárodních zdrojích, * pravidelnou a „ad hoc“ analýzy/hodnocení médií za účelem sledování pověsti ECB a zjištění předmětné problematiky, obecného klimatu a hlavních ovlivňujících faktorů, * monitorování sociálních médií (5 dní v týdnu – od pondělí do pátku; v případě státních svátků spadajících do této doby se 5 dní vztahuje na pracovní dny), * výtahy v angličtině ze zpráv, především ze všech médií, které nejsou v angličtině, * zajištění technické platformy (platforem) pro položky č. 1 a 2; pro položku č. 3 není zajištění platformy povinné. Platforma (platformy) musí být kompatibilní a v ideálním případě začleněné do 1 společné platformy, především u položky č. 1 a položky č. 2, * úplné a včasné dodání obsahu. Kontrakt na 48 měsíců. Budget neupřesněn. Deadline 30/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe