Evropské tendry, úterý 3/9

Dodávka a montáž vybavení všeobecné bezpečnosti pro „systém řízení elektronického klíče“ pro Evropský parlament. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo. Tato výzva k účasti v nabídkovém řízení zahrnuje pořízení obecného bezpečnostního vybavení a jeho montáž na pracovištích Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, a to prostřednictvím: * zakoupení, doručení a přepravy na místo montáže, instalace a uvedení do provozu vybavení pro „stávající systém řízení elektronického klíče“, * zajištění preventivní a opravné údržby v záručním období na vybavení dodané zhotovitelem. Kontrakt na 4 roky. Budget €280.000. Deadline 14/10.

 Monitorování a analyzování médií. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt. Hlavní prvky služeb zahrnují následující: * denní přehled médií (7 dní v týdnu), * monitorování médií v 28 členských státech EU, jakož i ve Švýcarsku, Spojených státech a volitelně ve velkých asijských zemích (Čína, Indie, Japonsko) a ruských, jihoamerických (Brazílie a Mexiko) a dále také klíčových médií Středního východu, * analyzování médií v klíčových členských státech EU a vybraných mezinárodních zdrojích, * pravidelnou a „ad hoc“ analýzy/hodnocení médií za účelem sledování pověsti ECB a zjištění předmětné problematiky, obecného klimatu a hlavních ovlivňujících faktorů, * monitorování sociálních médií (5 dní v týdnu – od pondělí do pátku; v případě státních svátků spadajících do této doby se 5 dní vztahuje na pracovní dny), * výtahy v angličtině ze zpráv, především ze všech médií, které nejsou v angličtině, * zajištění technické platformy (platforem) pro položky č. 1 a 2; pro položku č. 3 není zajištění platformy povinné. Platforma (platformy) musí být kompatibilní a v ideálním případě začleněné do 1 společné platformy, především u položky č. 1 a položky č. 2, * úplné a včasné dodání obsahu. Kontrakt na 48 měsíců. Budget neupřesněn. Deadline 30/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.