Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 3/12

·

Integrované logistické služby. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Kontrakt na 60 měsíců. Požadavky: 1. vstupní logistika (volitelné na žádost Úřadu pro publikace); 2. skladování, včetně: 2.1. příjmu; 2.2. uložení; 2.3. činnosti týkající se vráceného zboží; 2.4. vyskladnění; 3. zápis a zpracování objednávacích údajů; 4. manipulace, včetně zajištění balicích materiálů a vkládání; 5. nástrojové zajištění; 6. tisk na vyžádání; 7. výstupní logistika, včetně: 7.1. sledování zásilky; 7.2. služby v místě doručení; 7.3. reverzní logistiky; 8. služby integrované logistické správy (ILM) na základě IT; 9. vyhrazená zákaznická služba, včetně: 9.1. správy vyhrazených zdrojů OP účtů; 9.2. školení; 9.3. jednání; 9.4. monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti; 9.5. vykazování; 10. speciální úkoly. Budget €35.500.000. Deadline 5/2.

Podpora komunikační strategie: návrh a zprostředkování setkání. Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání, Turín, Itálie. Rámcová smlouva na 4 roky. Dva loty: 1) návrh setkání a 2) zprostředkování setkání. Budget €250.000. Deadline 27/1.

Podpůrné činnosti týkající se bezpečnosti a odolnosti v oblasti cloud computingu. Zadavatel: Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Heraklion, Řecko. Rámcová smlouva na 1+1 rok. Budget €200.000 (v závislosti na dostupnosti rozpočtu a potřebách zadavatele může být tato celková částka navýšena až o 50 %). Popis: ENISA plánuje uzavřít smlouvu na poskytování služeb s minimálně 2 a maximálně 4 poskytovateli služeb, kteří mohou poskytnout podporu v oblasti bezpečnosti a odolnosti cloud computingu. Úspěšní uchazeči musí být schopni prokázat význačné zkušenosti a dovednosti v oblasti bezpečnosti a odolnosti cloud computingu, s důrazem na aspekty řešené v rámci ročního pracovního programu ENISA. Budget €200.000 (V závislosti na dostupnosti rozpočtu a potřebách veřejného zadavatele může být tato celková částka navýšena až o 50 %). Deadline 13/1.

Služby na podporu projektových činností Evropské nadace odborného vzdělávání v Kosovu. Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání, Turín, Itálie. Rámcový kontrakt na 4 roky. Budget €180.000. Deadline 17/2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe