Evropské tendry, úterý 3/12

Integrované logistické služby. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Kontrakt na 60 měsíců. Požadavky: 1. vstupní logistika (volitelné na žádost Úřadu pro publikace); 2. skladování, včetně: 2.1. příjmu; 2.2. uložení; 2.3. činnosti týkající se vráceného zboží; 2.4. vyskladnění; 3. zápis a zpracování objednávacích údajů; 4. manipulace, včetně zajištění balicích materiálů a vkládání; 5. nástrojové zajištění; 6. tisk na vyžádání; 7. výstupní logistika, včetně: 7.1. sledování zásilky; 7.2. služby v místě doručení; 7.3. reverzní logistiky; 8. služby integrované logistické správy (ILM) na základě IT; 9. vyhrazená zákaznická služba, včetně: 9.1. správy vyhrazených zdrojů OP účtů; 9.2. školení; 9.3. jednání; 9.4. monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti; 9.5. vykazování; 10. speciální úkoly. Budget €35.500.000. Deadline 5/2.

Podpora komunikační strategie: návrh a zprostředkování setkání. Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání, Turín, Itálie. Rámcová smlouva na 4 roky. Dva loty: 1) návrh setkání a 2) zprostředkování setkání. Budget €250.000. Deadline 27/1.

Podpůrné činnosti týkající se bezpečnosti a odolnosti v oblasti cloud computingu. Zadavatel: Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Heraklion, Řecko. Rámcová smlouva na 1+1 rok. Budget €200.000 (v závislosti na dostupnosti rozpočtu a potřebách zadavatele může být tato celková částka navýšena až o 50 %). Popis: ENISA plánuje uzavřít smlouvu na poskytování služeb s minimálně 2 a maximálně 4 poskytovateli služeb, kteří mohou poskytnout podporu v oblasti bezpečnosti a odolnosti cloud computingu. Úspěšní uchazeči musí být schopni prokázat význačné zkušenosti a dovednosti v oblasti bezpečnosti a odolnosti cloud computingu, s důrazem na aspekty řešené v rámci ročního pracovního programu ENISA. Budget €200.000 (V závislosti na dostupnosti rozpočtu a potřebách veřejného zadavatele může být tato celková částka navýšena až o 50 %). Deadline 13/1.

Služby na podporu projektových činností Evropské nadace odborného vzdělávání v Kosovu. Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání, Turín, Itálie. Rámcový kontrakt na 4 roky. Budget €180.000. Deadline 17/2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.