Evropské tendry, úterý 29/10

Banka pro Galileo: výběr bank za účelem provedení plateb v různých měnách EU (v jiných než v EUR) pro veřejné zadavatele. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet, Brusel.  Jeden z lotů tohoto tendru má pokrývat i tuzemské platby v českých korunách pro Agentura pro evropský globální družicový navigační systém (Galileo) se sídlem v Praze. Kontrakt na 6 měsíců. Deadline 11/12.

Správa, údržba, opravy a úpravy technických zařízení budov, které jsou nebo budou využívány Radou Evropské unie. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát. Kontrakt na 10 let. Půjde zejména o poskytování služeb v oblasti správy, preventivní a opravné údržby, provozní asistence a konkrétních stavebních prací na technických zařízeních stávajících budov (budovy Justus Lipsius a Lex) a od roku 2015 budovy Europa Generálního sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu. Zakázka zahrne zejména následující technické oblasti: vytápění, ventilace, klimatizace, kogenerace, vodovodní a kanalizační instalace, vysokonapěťová a nízkonapěťová elektřina, nouzové sítě, fotovoltaické, kolektivní ochranné vybavení, vybavení stravoven, vyprazdňování odlučovačů tuku, monitorování spotřeby, technická pomoc a stavební práce týkající se uzpůsobení těchto instalací v hodnotě +/– 1 200 000 EUR/ročně v oboru elektřiny a +/– 700 000 EUR/ročně v oboru vzduchotechniky u všech stávajících budov. Deadline 26/11.

Integrované celkové řízení a organizace projektu nových prostor Delegace EU v Bagdádu v Iráku. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost, Brusel. Půjde o integrované celkové řízení a organizace projektu nových prostor Delegace EU v Bagdádu v Iráku (včetně návrhu koncepce, provedení přeměny, renovace a prací na novostavbě, bezpečnosti, logistiky a následné údržby). Kontrakt na 12 měsíců. Budget €3 až €5 milionů. Deadline 25/11.