Evropské tendry, úterý 28/5

Vývoj, studie a podpora informačních systémů. Zadavatel: Evropská agentura pro železnice, Valenciennes (FR). Půjde o tři zcela samostatné loty: 1) vývoj informačního systému (na místě a mimo něj); 2) studii o informačních systémech; 3) podporu informačních systémů. Většina prací má být poskytována externě. Uzavřena by měla být rámcová smlouva se 3 účastníky na 3 roky. Budget: €6.000.000 a 6.750.000. Deadline: 27/8.

Zajištění testů rozmrazovací kapaliny ve větrném tunelu + detailní analýza výsledků. zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost letectví, Kolín nad Rýnem. Budget mezi €130.000 a €150.000. Deadline k podání nabídek 2/7.

Poskytování služby „service desk“ v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Londýn. Služba „service desk“ v oblasti ICT pro až 1 000 členů personálu, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran v rámci EU (tzn. personál z regulatorních institucí členských států, farmaceutického průmyslu, odborníky v oblasti zdravotní péče, organizace pacientů a spotřebitelů a obecnou veřejnost). EMA využívá převážně Windows PC, v menším množství i MAC OS X a Linux. Služba „service desk“ bude potřebovat podporu širokého rozpětí aplikací typu „off-the-shelf“, z nichž některé (jako je MS Office, Filemaker, Documentum, Adobe Acrobat Reader, Visio Viewer, Citrix ICA Client) jsou instalovány na všech osobních počítačích v agentuře. Další aplikace (např. nástroje IBM Rational, MS Project, WinCVS atd.) mají menší instalovanou bázi v rozmezí 50 až 150 uživatelů. Kromě toho bude služba „service desk“ rovněž potřebovat podporu okolo 110 malých, středních a velkých aplikací vytvořených dle potřeb, z nich mnoho je celoevropských a jsou užívány personálem EMA a externími zainteresovanými činiteli (např. EudraVigilance, farmakologický systém sloužící přes 18 000 uživatelů, MMS-e, systém umožňující účastníkům pozvaným na jednání EMA rezervovat on-line jejich hotel a letenku (očekávaná skupina uživatelů v rozsahu 8 000 ročně) a Eudralink, systém pro bezpečnou výměnu zpráv s výrazně přes více než 18 500 registrovanými uchazeči). Bude uzavřena 4-letá rámcová smlouva s 3 uchazeči. Budget nespecifikován. Deadline 24/6.

Poradenské služby v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje. Zadavatel: Evropská investiční banka, Lucemburk. EIB chce uzavřít smlouvy s odbornými poradci ve všech zemích jejích podnikatelských aktivit s cílem poskytnout podporu bance, zejména oddělení pro životní prostředí, oblast klimatu a sociální kancelář („ECSO“) ředitelství projektů, a to v průběhu dalších 4 let v její široké škále činností a povinností. V rámci stanoveném na základě „prohlášení o ekologických a sociálních zásadách a normách“ EIB určí a zajistí oddělení ECSO zavádění politik banky v oblasti prosazování environmentální udržitelnosti a sociálního blahobytu, v širších souvislostech s cílem trvale udržitelného rozvoje. Bude uzavřena 4-letá rámcová smlouva s 50 až 100 účastníky. Celkový budget €2.000.000. Deadline 8/7.

Bezpečnostní služby, ostraha budov. Zadavatel: Evropská komise + Rada EU. Vypsán je společný tendr na ostrahu Zastoupení EU + Informační kanceláře Evropského parlamentu v Římě (€1.600.000/5 let), Zastoupení EU v Miláně (€756.000/5 let) a Informační kanceláře EP v Miláně (€450.000/5 let). Dále pak je ve hře ostraha Informační kanceláře EP v Aténách (€300.000/5 let), Zastoupení EP v Aténách (stejná cena) a sídlo Pracovní skupiny pro Řecku v Řecko (€200.000/5 let). A nakonec ještě ostraha Delegace EU v Japonsku (kancelář, sídlo velvyslanec, bydliště zahraničních pracovníků) za maximálně €2.000.000. Deadline k podání nabídek 8/7 (v případě Japonska 24/6).

Fasády pro europarlament: rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku. Zadavatel: EP.  Půjde o práce týkající se: 1) fasád, protislunečních instalací a krytin 2) ocelových konstrukcí a ochranných krytů, 3) výtahů, platforem na staveništi a 4) úklidového vybavení. Tendr bude vyhlášen zhruba v polovině června.

Nárazové poradenství v oblasti statistiky veřejných financí. Zadavatel Řecký statistický úřad. Půjde o zajištění “krátkodobého” poradenství, celkem 10 misí v délce trvání 4 člověkodní (přímo na místě) a 8 člověkodní pro on-line a podporu na dálku. Deadline 12/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.