Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 28/5

·

Vývoj, studie a podpora informačních systémů. Zadavatel: Evropská agentura pro železnice, Valenciennes (FR). Půjde o tři zcela samostatné loty: 1) vývoj informačního systému (na místě a mimo něj); 2) studii o informačních systémech; 3) podporu informačních systémů. Většina prací má být poskytována externě. Uzavřena by měla být rámcová smlouva se 3 účastníky na 3 roky. Budget: €6.000.000 a 6.750.000. Deadline: 27/8.

Zajištění testů rozmrazovací kapaliny ve větrném tunelu + detailní analýza výsledků. zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost letectví, Kolín nad Rýnem. Budget mezi €130.000 a €150.000. Deadline k podání nabídek 2/7.

Poskytování služby „service desk“ v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Londýn. Služba „service desk“ v oblasti ICT pro až 1 000 členů personálu, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran v rámci EU (tzn. personál z regulatorních institucí členských států, farmaceutického průmyslu, odborníky v oblasti zdravotní péče, organizace pacientů a spotřebitelů a obecnou veřejnost). EMA využívá převážně Windows PC, v menším množství i MAC OS X a Linux. Služba „service desk“ bude potřebovat podporu širokého rozpětí aplikací typu „off-the-shelf“, z nichž některé (jako je MS Office, Filemaker, Documentum, Adobe Acrobat Reader, Visio Viewer, Citrix ICA Client) jsou instalovány na všech osobních počítačích v agentuře. Další aplikace (např. nástroje IBM Rational, MS Project, WinCVS atd.) mají menší instalovanou bázi v rozmezí 50 až 150 uživatelů. Kromě toho bude služba „service desk“ rovněž potřebovat podporu okolo 110 malých, středních a velkých aplikací vytvořených dle potřeb, z nich mnoho je celoevropských a jsou užívány personálem EMA a externími zainteresovanými činiteli (např. EudraVigilance, farmakologický systém sloužící přes 18 000 uživatelů, MMS-e, systém umožňující účastníkům pozvaným na jednání EMA rezervovat on-line jejich hotel a letenku (očekávaná skupina uživatelů v rozsahu 8 000 ročně) a Eudralink, systém pro bezpečnou výměnu zpráv s výrazně přes více než 18 500 registrovanými uchazeči). Bude uzavřena 4-letá rámcová smlouva s 3 uchazeči. Budget nespecifikován. Deadline 24/6.

Poradenské služby v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje. Zadavatel: Evropská investiční banka, Lucemburk. EIB chce uzavřít smlouvy s odbornými poradci ve všech zemích jejích podnikatelských aktivit s cílem poskytnout podporu bance, zejména oddělení pro životní prostředí, oblast klimatu a sociální kancelář („ECSO“) ředitelství projektů, a to v průběhu dalších 4 let v její široké škále činností a povinností. V rámci stanoveném na základě „prohlášení o ekologických a sociálních zásadách a normách“ EIB určí a zajistí oddělení ECSO zavádění politik banky v oblasti prosazování environmentální udržitelnosti a sociálního blahobytu, v širších souvislostech s cílem trvale udržitelného rozvoje. Bude uzavřena 4-letá rámcová smlouva s 50 až 100 účastníky. Celkový budget €2.000.000. Deadline 8/7.

Bezpečnostní služby, ostraha budov. Zadavatel: Evropská komise + Rada EU. Vypsán je společný tendr na ostrahu Zastoupení EU + Informační kanceláře Evropského parlamentu v Římě (€1.600.000/5 let), Zastoupení EU v Miláně (€756.000/5 let) a Informační kanceláře EP v Miláně (€450.000/5 let). Dále pak je ve hře ostraha Informační kanceláře EP v Aténách (€300.000/5 let), Zastoupení EP v Aténách (stejná cena) a sídlo Pracovní skupiny pro Řecku v Řecko (€200.000/5 let). A nakonec ještě ostraha Delegace EU v Japonsku (kancelář, sídlo velvyslanec, bydliště zahraničních pracovníků) za maximálně €2.000.000. Deadline k podání nabídek 8/7 (v případě Japonska 24/6).

Fasády pro europarlament: rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku. Zadavatel: EP.  Půjde o práce týkající se: 1) fasád, protislunečních instalací a krytin 2) ocelových konstrukcí a ochranných krytů, 3) výtahů, platforem na staveništi a 4) úklidového vybavení. Tendr bude vyhlášen zhruba v polovině června.

Nárazové poradenství v oblasti statistiky veřejných financí. Zadavatel Řecký statistický úřad. Půjde o zajištění “krátkodobého” poradenství, celkem 10 misí v délce trvání 4 člověkodní (přímo na místě) a 8 člověkodní pro on-line a podporu na dálku. Deadline 12/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe