Evropské tendry, úterý 27/5

Systémy pro kontrolu zavazadel a osob. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Evropská centrální banka (ECB) buduje své nové ústředí na místě bývalé velkoobchodní tržnice ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo. Služby, které budou zadány, zahrnují: systémy pro dodávání a kontrolu, detektory kovu a dopravníkové vybavení; a přemístění a aktualizaci softwaru dříve stávajících systémů kontroly ze současných míst. Další služby: síťové služby pro kontrolní zařízení, poskytnutí školení a služby údržby. Rozsah zakázky se týká úspěchů v oblasti fyzické bezpečnosti. Hlavní prvky jsou následující: 6 kontrolních míst pro kontrolu zavazadel a osob, 4 kontrolní systémy zboží, přemístění a aktualizace softwaru 3 stávajících systémů kontroly ze současných míst, manuální kontrolní prověřovací zařízení pro detekci ohrožení CBR, IT hardware a software pro dálkové monitorování kontrolních zařízení, dodávka služeb pro úkol a kontrolu toku, služby školení, služby údržby. Smlouva na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline pro projevení zájmu 17/6.

Zakoupení multifunkčních zařízení a související služby. Zadavatel: Frontex, Varšava. Dodání čtyř nových multifunkčních zařízení, přestěhování stávajících dvanácti multifunkčních zařízení do nového ústředí agentury Frontex, údržba nových a starých multifunkčních zařízení do 31.7.2018. Kontrakt na čtyři roky. Budget nespecifikován. Deadline 11/7.

Vývoj rozhraní databáze o genderových statistikách. Zadavatel: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), Vilnius, Litva. Vytvoření webového návrhu a rozhraní databáze o statistice podle smluvené struktury a podle sjednaných norem v rámci plánu na kontrolu kvality. Webový návrh a rozhraní jsou určeny pro rozšiřování a veřejné používání databáze EIGE o genderových statistikách. Databáze bude představovat harmonizovaný a centralizovaný zdroj již dostupných spolehlivých a srovnatelných údajů a statistik o rovnosti pohlaví v EU a měla by být zpřístupněna přes internetovou stránku EIGE. Kontrakt na 9 měsíců. Budget €300.000. Deadline 11/7.

Dodávka domácích spotřebičů a související služby. Zadavatel: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku. Místo dodání: Ispra, Itálie. Jde o dodávku elektrických spotřebičů (velké domácí spotřebiče s povrchovou úpravou v bílém smaltu) s instalací nebo bez ní, jako náhrada a/nebo nové vybavení pro budovy Evropské komise v Ispře (sídlo JRC – Joint Research Centre). Budget €180.000. Deadline 24/7.

Poskytnutí služeb externího auditu. Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Výzva má za cíl zadání zakázky na služby týkající se poskytnutí služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr: audit roční uzávěrky Účetního dvora a prošetření některých náhodně vybraných vzorových transakcí provedených Účetním dvorem. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €550.000. Deadline 7/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.