Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 27/5

·

Systémy pro kontrolu zavazadel a osob. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Evropská centrální banka (ECB) buduje své nové ústředí na místě bývalé velkoobchodní tržnice ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo. Služby, které budou zadány, zahrnují: systémy pro dodávání a kontrolu, detektory kovu a dopravníkové vybavení; a přemístění a aktualizaci softwaru dříve stávajících systémů kontroly ze současných míst. Další služby: síťové služby pro kontrolní zařízení, poskytnutí školení a služby údržby. Rozsah zakázky se týká úspěchů v oblasti fyzické bezpečnosti. Hlavní prvky jsou následující: 6 kontrolních míst pro kontrolu zavazadel a osob, 4 kontrolní systémy zboží, přemístění a aktualizace softwaru 3 stávajících systémů kontroly ze současných míst, manuální kontrolní prověřovací zařízení pro detekci ohrožení CBR, IT hardware a software pro dálkové monitorování kontrolních zařízení, dodávka služeb pro úkol a kontrolu toku, služby školení, služby údržby. Smlouva na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline pro projevení zájmu 17/6.

Zakoupení multifunkčních zařízení a související služby. Zadavatel: Frontex, Varšava. Dodání čtyř nových multifunkčních zařízení, přestěhování stávajících dvanácti multifunkčních zařízení do nového ústředí agentury Frontex, údržba nových a starých multifunkčních zařízení do 31.7.2018. Kontrakt na čtyři roky. Budget nespecifikován. Deadline 11/7.

Vývoj rozhraní databáze o genderových statistikách. Zadavatel: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), Vilnius, Litva. Vytvoření webového návrhu a rozhraní databáze o statistice podle smluvené struktury a podle sjednaných norem v rámci plánu na kontrolu kvality. Webový návrh a rozhraní jsou určeny pro rozšiřování a veřejné používání databáze EIGE o genderových statistikách. Databáze bude představovat harmonizovaný a centralizovaný zdroj již dostupných spolehlivých a srovnatelných údajů a statistik o rovnosti pohlaví v EU a měla by být zpřístupněna přes internetovou stránku EIGE. Kontrakt na 9 měsíců. Budget €300.000. Deadline 11/7.

Dodávka domácích spotřebičů a související služby. Zadavatel: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku. Místo dodání: Ispra, Itálie. Jde o dodávku elektrických spotřebičů (velké domácí spotřebiče s povrchovou úpravou v bílém smaltu) s instalací nebo bez ní, jako náhrada a/nebo nové vybavení pro budovy Evropské komise v Ispře (sídlo JRC – Joint Research Centre). Budget €180.000. Deadline 24/7.

Poskytnutí služeb externího auditu. Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Výzva má za cíl zadání zakázky na služby týkající se poskytnutí služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr: audit roční uzávěrky Účetního dvora a prošetření některých náhodně vybraných vzorových transakcí provedených Účetním dvorem. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €550.000. Deadline 7/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe