Evropské tendry, úterý 24/9

Školení v oblasti forenzních věd, certifikace a odborné služby. Zadavatel: Europol, Haag. Popis: Zajištění standardních školení, školení na míru a školení formou elektronického vzdělávání a odborných služeb v oblasti digitálních forenzních věd, počítačových forenzních věd a mobilních forenzních věd. Zhotovitel může jednat jako prostředník mezi Europolem a vlastními poskytovateli služeb. Smlouva na 4 roky. Budget €770.000. Deadline 4/11.

Kancelářské potřeby. Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Valletta, Malta. Rámcový kontrakt na 4 roky. Budget €160.000. Deadline 11/11.

Malířské práce a pokrytí podlah, jakož i údržbářské práce během období přerušení provozu. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe, Německo. Kontrakt na 4 roky (odhadem 4 880 hodin poskytování služeb ročně). Budget €700.000 až €820.000. Deadline 6/11.

Každodenní poštovní přeprava a doručování knih, periodik a ostatních publikací. Zadavatel: Úřad pro publikace EU, Lucemburk. Popis: V roce 2012 bylo odesláno přibližně 1 900 000 zásilek o hmotnosti asi 479 000 kg, které byly distribuovány průměrně do více než 100 cílových zemí. V nadcházejících letech se očekává pokles o přibližně 30 %. Bude uzavřena smlouva na 16 měsíců. Budget €3.000.000. Deadline 6/11.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.