Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 24/9

·

Školení v oblasti forenzních věd, certifikace a odborné služby. Zadavatel: Europol, Haag. Popis: Zajištění standardních školení, školení na míru a školení formou elektronického vzdělávání a odborných služeb v oblasti digitálních forenzních věd, počítačových forenzních věd a mobilních forenzních věd. Zhotovitel může jednat jako prostředník mezi Europolem a vlastními poskytovateli služeb. Smlouva na 4 roky. Budget €770.000. Deadline 4/11.

Kancelářské potřeby. Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Valletta, Malta. Rámcový kontrakt na 4 roky. Budget €160.000. Deadline 11/11.

Malířské práce a pokrytí podlah, jakož i údržbářské práce během období přerušení provozu. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe, Německo. Kontrakt na 4 roky (odhadem 4 880 hodin poskytování služeb ročně). Budget €700.000 až €820.000. Deadline 6/11.

Každodenní poštovní přeprava a doručování knih, periodik a ostatních publikací. Zadavatel: Úřad pro publikace EU, Lucemburk. Popis: V roce 2012 bylo odesláno přibližně 1 900 000 zásilek o hmotnosti asi 479 000 kg, které byly distribuovány průměrně do více než 100 cílových zemí. V nadcházejících letech se očekává pokles o přibližně 30 %. Bude uzavřena smlouva na 16 měsíců. Budget €3.000.000. Deadline 6/11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe