Evropské tendry, úterý 18/6

Organizace konferencí a podobných akcí. Zadavatel: Evropská Agentura pro základní práva, Vídeň, Rakousko. Bude uzavřena rámcová čtyřletá smlouva s maximálně pěti uchazeči. Budget €4.000.000. Deadline 12/8.

Zajištění informačních služeb a sítě dopisovatelů na vnitrostátní i celoevropské úrovni. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko. Zakázka bude Evropské observatoři pro průmyslové vztahy a pracovní podmínky a Evropskému středisku pro monitorování změn zajistí informace v oblasti zaměstnanosti a restrukturalizace a příspěvky na související témata sociální politiky. Vzniklá síť dopisovatelů bude dále nápomocna nadaci Eurofound při její terénní práci. Budget neupřesněn. Deadline 15/8.

Testování metodik environmentální stopy produktu (PEF) a environmentální stopy organizace (OEF) prostřednictvím dobrovolnických organizací. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Kontrakt na 36 měsíců, budget mezi €650.000 a €750.000. Deadline: 12/8.

Studie o sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Zadavatel požaduje: a) vytvoření společné metodiky pro výpočet množství OEEZ generovaného podle hmotnosti v každém členském státě a uplatnění této metodiky v jednotlivých zemích; b) vytvoření společné metodiky pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení uvedených na vnitrostátní trh v každém členském státě; c) analýza možnosti nastavení individuálních úrovní sběru pro 1 či více kategorií (zejm. zařízení pro tepelnou výměnu, fotovoltaické panely, malá zařízení, malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení a světelné zdroje obsahující rtuť). Kontrakt na 10 měsíců, rozpočet €180.000 až €250.000. Deadline 12/8.