Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 17/9

·

Výzkum a publikace výsledků „She Figures 2015“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum a inovace. Zadavatel požaduje shromáždění dat o podílu žen na evropské vědě, výzkumu a inovaci. Výsledná publikace má vyjít v roce 2015. Smlouva na 22 měsíců. Budget €500.000. Deadline 8/11.

Zřízení a správa sítě sociální politiky. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Cílem je zřízení struktury pro spojení činností v současnosti prováděných prostřednictvím nezávislých odborníků v oblasti sociálního začlenění pro hodnocení národních politik sociálního začlenění a nezávislých odborníků v oblasti analytické podpory pro reformy sociální ochrany. Tyto dříve nezávislé sítě budou sloučeny do samostatné sítě nezávislých odborníků. Sekretariát této nové sloučené sítě nezávislých odborníků bude také zodpovědný za řízení vládních odborníků v oblasti systémů sociální ochrany (systémy vzájemného informování o sociální ochraně.  Nová síť zajistí, aby tyto složky úzce spolupracovaly při dodávání včasných a vysoce kvalitních informací významných pro potřeby EU politiky, dle vysvětlení výše, a aby tyto informace byly prezentovány co nejvíce uživatelsky vstřícným způsobem pro různá publika, včetně pro interní použití Komise a pro veřejné úřady, sociální partnery, občanskou společnost, odborné publikum a občany. Celkovým cílem této sítě sociální politiky je zajistit odbornosti a poskytnout rigorózní hodnocení evropské a národní sociální politiky a podpořit vysoce kvalitní politické debaty o inovačních politických řešeních v duchu přístupu k investicím v sociální oblasti. Síť bude nástrojem pro pomoc Evropské komise při formulaci sociálních politik založených na důkazech. Zejména přispěje k hodnocení programů národních reforem a národních zpráv ze sociální oblasti, jakož i ekvivalentních politických dokumentů pro země, které nejsou členy EU, na něž se vztahuje tato zakázka, včetně přistupujících zemí. Smlouva na 12 měsíců (s možností prodloužení na 4 roky). Budget €2.400.000. Deadline 4/11.

Dodávka, instalace, školení a údržba atomového absorpčního spektrometru s elektrotermickým vypařováním pevných vzorků. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Zakázka zahrnuje: dodávku, instalaci a školení týkající se atomového absorpčního spektrometru s elektrotermickým vypařováním pevných vzorků (3 měsíce na dodávku + 24měsíční záruka) + 60 měsíců údržby. Budget mezi  €50.000 €80.000. Deadline 30/10.

Nákup recyklovaného papíru vysoké kvality do kopírek. Zadavatel: Evropský parlament, Lucemburk + Úřad pro infrastrukturu, Lucemburk + Rada EU, Brusel + Evropský veřejný ochránce práv, Štrasburk + Evropský inspektor ochrany údajů, Štrasburk. Kontrakt na 48 měsíců. Objem: 310.000 až 350.000 krabic, přičemž každá obsahuje 5 stohů; každý stoh obsahuje 500 listů. Budget nespecifikován. Deadline 29/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe