Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 15/10

·

Odborná poradenská podpora pro evropskou vesmírnou politiku a související programy. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel. Popis: Účelem výzvy je uzavřít smlouvu o odborné poradenské podpoře řízení vesmírné politiky a programů, zejména pokud jde o náklady, harmonogram, trh a ukazatele vykonávání služeb a strategické poradenství a poradenství v oblasti řízení. Kontrakt na 4 roky. Budget max. €20.000.000. Deadline 10/1/2014.

Studie na téma „technologie pro multirobotickou kontrolu na podporu vojáka“. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Popis: Cílem je průzkum trhu v oblasti multirobotického výzkumu se zaměřením na kontrolu a týmovou práci člověka a stroje z hlediska řízení a kontroly. Studie navrhne technologie s příslibem „rychlého vítězství“, jakmile je určí, jasně ukáže výhody, ale i omezení pro současné/budoucí generace, jakož i technologie, které potřebují delší čas k vývoji v podpoře robotických kapacit pro budoucí generace bezobslužných systémů v rámci operací SBOP. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €250.000. Deadline 25/11.

Čtyři kurzy odborného rozvoje v aplikované epidemiologii pro program odborného vzdělání. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Stockholm. Cíle je poskytnout 4 kurzy odborného rozvoje v aplikované epidemiologii pro program odborného vzdělání ECDC, které se zaměří na úředníky veřejného zdraví působící v oblasti epidemiologie a případně naváží na činnosti odborné přípravy v jejich jednotlivých zemích. Smlouva na 24 měsíců. Budget €670.000. Deadline 25/11.

Centralizovaný přístup k normám Evropského systému obranných norem. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Popis: Zřízení informačního systému poskytujícího přístup ke všem normám, na něž odkazuje „Edstar“, pro uživatele z Evropské obranné agentury a orgánů obrany 27 účastnících se členských států. Informační systém má být přístupný přímo ze systému „Edstar“ (the European Defence Standards Reference Systém), tj. každá referenční norma systému „Edstar“ bude mít webový odkaz. Tento odkaz povede k metadatům referenční normy, odkud bude moci uživatel prohlížet a/nebo stahovat celý dokument k normě v úplném znění. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €110.000. Deadline 27/11.

Vysoce přesný poloautomatický obráběcí stroj. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, pracoviště Ispra. Kontrakt na 30 měsíců. Budget €110.000 až €130.000. Deadline 22/11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe