Evropské tendry, úterý 14/1

Kancelářské vybavení a pomocné služby. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, Alicante, Španělsko. Soutěž je rozdělena do dvou položek: 1) pomocné služby: archivace dokumentů, vnitřní distribuce pošty a centrální reprografie a 2) dodání kancelářského vybavení. Budget: 1) €3.170.000 a 2) €2.320.000. Kontrakt na 4 roky. Deadline 24/2.

Certifikace integrovaného systému řízení jakosti na základě normy ISO 9001:2008. Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky, Helsinky. Kontrakt na dobu pěti let. Budget €80.000. Deadline 3/3.

Dodávka, instalace a uvedení do provozu mobilních a pevných silničních zátarasů, únikové brány na vozidla a automatické brány. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo.V areálu ITU se plánuje výstavba strážní budovy (křídlo S), odbavovací budovy (křídlo R) a oplocení na jižní a západní straně. Stavební opatření budou sloužit k reorganizaci přístupu osob do ITU a příjezdu vozidel do areálu ITU. Budou dodány, instalovány a uvedeny do provozu mobilní a pevné silniční zátarasy (dopravní kužely) pro křídla R a S, jakož i úniková brána na vozidla pro křídlo R a automatická brána pro křídlo S. Mobilní a pevné silniční zátarasy musí splňovat požadavky týkající se silničních zátarasů v souladu s předpoklady zátěže pro návrh jaderných zařízení pro ochranu proti rozvratným činnostem nebo jiným zásahům třetích stran (předpoklady zátěže SEWD). Kontrakt na 32 měsíců. Budget €400.000. Deadline 13/2.

Dodání, doručení a zprovoznění zařízení na skenování zavazadel (rentgenového kontrolního systému). Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo. Skenery na zavazadla a skener na palety budou instalovány v křídle S (nová strážní budova), respektive křídle R (nová odbavovací budova). Kontrakt na 32 měsíců. Budget €300.000. Deadline 13/2.

Dodávka, instalace a uvedení do provozu turniketů. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo. Turnikety s příslušnými detektory kovu a radioaktivních látek a technologií na skenování oční duhovky budou instalovány a zprovozněny v křídlech R a S. Dále budou poskytnuty služby dozoru nad bezpečnostními zavazadlovými zařízeními v křídlech R a S pro monitorování přítomnosti radioaktivních látek. Kontrakt na 32 měsíců. Budget €800.000. Deadline 13/2.

Dodávka, instalace a zprovoznění systému požární signalizace, poplašného systému proti vniknutí a komunikačního systému. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo. V areálu ITU se plánuje výstavba strážní budovy (křídlo S), odbavovací budovy (křídlo R) a oplocení na jižní a západní straně. Dodány, instalovány a zprovozněny budou následující systémy: systémy varování před nebezpečím, systém řízení v případě nebezpečí, komponenty pro instalaci rádiového systému OSD, protipožární poplašný systém, systém hlášení, komponenty pro systém vnitřní komunikace, telefonní systém, systém pro kontrolu přístupu, kancelářskou komunikační síť a systém časového záznamu. Kontrakt na 32 měsíců. Budget €650.000. Deadline 13/2.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.