Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 14/1

·

Kancelářské vybavení a pomocné služby. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, Alicante, Španělsko. Soutěž je rozdělena do dvou položek: 1) pomocné služby: archivace dokumentů, vnitřní distribuce pošty a centrální reprografie a 2) dodání kancelářského vybavení. Budget: 1) €3.170.000 a 2) €2.320.000. Kontrakt na 4 roky. Deadline 24/2.

Certifikace integrovaného systému řízení jakosti na základě normy ISO 9001:2008. Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky, Helsinky. Kontrakt na dobu pěti let. Budget €80.000. Deadline 3/3.

Dodávka, instalace a uvedení do provozu mobilních a pevných silničních zátarasů, únikové brány na vozidla a automatické brány. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo.V areálu ITU se plánuje výstavba strážní budovy (křídlo S), odbavovací budovy (křídlo R) a oplocení na jižní a západní straně. Stavební opatření budou sloužit k reorganizaci přístupu osob do ITU a příjezdu vozidel do areálu ITU. Budou dodány, instalovány a uvedeny do provozu mobilní a pevné silniční zátarasy (dopravní kužely) pro křídla R a S, jakož i úniková brána na vozidla pro křídlo R a automatická brána pro křídlo S. Mobilní a pevné silniční zátarasy musí splňovat požadavky týkající se silničních zátarasů v souladu s předpoklady zátěže pro návrh jaderných zařízení pro ochranu proti rozvratným činnostem nebo jiným zásahům třetích stran (předpoklady zátěže SEWD). Kontrakt na 32 měsíců. Budget €400.000. Deadline 13/2.

Dodání, doručení a zprovoznění zařízení na skenování zavazadel (rentgenového kontrolního systému). Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo. Skenery na zavazadla a skener na palety budou instalovány v křídle S (nová strážní budova), respektive křídle R (nová odbavovací budova). Kontrakt na 32 měsíců. Budget €300.000. Deadline 13/2.

Dodávka, instalace a uvedení do provozu turniketů. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo. Turnikety s příslušnými detektory kovu a radioaktivních látek a technologií na skenování oční duhovky budou instalovány a zprovozněny v křídlech R a S. Dále budou poskytnuty služby dozoru nad bezpečnostními zavazadlovými zařízeními v křídlech R a S pro monitorování přítomnosti radioaktivních látek. Kontrakt na 32 měsíců. Budget €800.000. Deadline 13/2.

Dodávka, instalace a zprovoznění systému požární signalizace, poplašného systému proti vniknutí a komunikačního systému. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo. V areálu ITU se plánuje výstavba strážní budovy (křídlo S), odbavovací budovy (křídlo R) a oplocení na jižní a západní straně. Dodány, instalovány a zprovozněny budou následující systémy: systémy varování před nebezpečím, systém řízení v případě nebezpečí, komponenty pro instalaci rádiového systému OSD, protipožární poplašný systém, systém hlášení, komponenty pro systém vnitřní komunikace, telefonní systém, systém pro kontrolu přístupu, kancelářskou komunikační síť a systém časového záznamu. Kontrakt na 32 měsíců. Budget €650.000. Deadline 13/2.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe