Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 11/3

Služby podpory sítě IKT. Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Soluň, Řecko. Uzavřena bude rámcová smlouva s jediným účastníkem, na čtyři roky. Účelem výzvy je uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem služeb podpory sítě IKT. Služby budou čerpány ve formě člověkodnů odhadovaný počet člověkodnů: 272 dní po dobu 4 let) a budou rozděleny do různých profilů. Podrobný popis požadovaných služeb a profilů je k dispozici v zadávací dokumentaci. Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Místem poskytování služeb podpory budou převážně prostory agentury Cedefop (dále jen: lokální služby, „intra muros“) a částečně prostory zhotovitele (dále: externí služby, „extra muros“). Budget nespecifikován, požadován průměrný ročný obrat €150.000. Deadline 15/5.

Návrh a hodnocení pracovních míst. Zadavatel: Evropská investiční banka, Lucemburk. Rámcová smlouva na 4 roky. Banka hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem služeb, který bude s to poskytnout skupině EIB poradenství a podporu při zdokonalování její metodiky, přístupu, procesů a nástrojů v oblasti návrhu a hodnocení pracovních míst, jejich uplatňování a přijímání. Na žádost skupiny EIB poskytovatel služeb: i) přezkoumá architekturu pracovních míst, jejich metodiku, nástroje a procesy pro analýzu a hodnocení pracovních míst a navrhne vylepšení a ii) provede selektivní analýzy a hodnocení pracovních míst a další související služby v rámci banky a fondu. Budget nespecifikován. Deadline 22/4.

Likvidace a recyklace odpadu přímo v budovách zadavatele. Zadavatel: Evropský patentový úřad, Mnichov.  Budget neupřesněn. Deadline 11/4.

Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankovních údajů a souvisejících služeb. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství – Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro ochranu a bezpečnost občanů. Rámcový kontrakt na 4 roky. Stručný popis: Oddělení vědecké podpory pro finanční analýzu má v úmyslu vytvořit rozsáhlou a efektivní datovou infrastrukturu, vhodnou pro určené účely, která bude používána jako informační zdroj pro institucionální studie, k reakci na „ad hoc“ žádosti ze strany Komise a jako vstup pro modelové situace symbolů týkajících se finančního sektoru v 28 členských zemích EU. Databáze bude uchovávat bankovní údaje pocházející z různých zdrojů (obchodní databáze, datový sklad ECB, databáze BIS atd.). Účelem této výzvy k podání nabídek je služba, která zajišťuje kontinuitu stahování dat, jakož i potřebnou pomoc na základě žádosti za účelem řádného splnění vědeckých úkolů oddělení. Budget €160.000. Deadline 21/4.

Poskytování služeb z hlediska vývoje veřejné evropské ekologické modelovací soupravy pro letectví. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 24 měsíců. Stručný popis: Služba má za cíl doplnit a zlepšit soubor veřejně dostupných leteckých ekologických modelů prostřednictvím nashromáždění dat, vypracování nových metodik modelování a souvisejících referenčních údajů v oblasti podpory tvůrců politiky při rozvoji politik EU a mezinárodních diskuzích, jako např. v rámci ICAO. Budget €2.000.000. Deadline 14/5.

Služby strategické analýzy. Zadavatel: Generální ředitelství pro vnitřní věci – Evropská komise. Popis: Získání přizpůsobeného a včasného přístupu ke strategickým informacím a analýze o řadě bezpečnostních záležitostí. Předložení pravidelné analýzy možností v souvislosti s hlavními bezpečnostními riziky, která mají dopad na vnitřní bezpečnost EU. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €130.000. Deadline 18/4.

Osobní stolní počítače (název projektu „Desktop III“)Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku, ředitelství pro zdroje a logistiku. Kontrakt na 9 let, pro více institucí a agentur EU najednou. Celkové množství v rámci zakázky se odhaduje na přibližně 87 102 referenčních počítačových konfigurací a 15 939 osobních počítačů pro zvláštní účely, 87 312 standardních monitorů s plochou obrazovkou a 4 064 člověkodnů odborných služeb za celou dobu trvání zakázky. Kritéria pro hodnocení: 50% kvalita technické nabídky, 50% cena.  Rozpočet nespecifikován. Deadline 28/4.

Dodávka a stavební práce za účelem položení flexibilních podlahových krytin a vymalování. Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Kontrakt na 4 roky. Vybraný zájemce provede dodávky a stavební práce – položení flexibilních podlahových krytin a vymalování ve třech  budovách Evropského účetního dvora (K1, K2 a K3). Budget €650.000. Deadline 24/4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe