Evropské tendry, úterý 11/3

Služby podpory sítě IKT. Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Soluň, Řecko. Uzavřena bude rámcová smlouva s jediným účastníkem, na čtyři roky. Účelem výzvy je uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem služeb podpory sítě IKT. Služby budou čerpány ve formě člověkodnů odhadovaný počet člověkodnů: 272 dní po dobu 4 let) a budou rozděleny do různých profilů. Podrobný popis požadovaných služeb a profilů je k dispozici v zadávací dokumentaci. Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Místem poskytování služeb podpory budou převážně prostory agentury Cedefop (dále jen: lokální služby, „intra muros“) a částečně prostory zhotovitele (dále: externí služby, „extra muros“). Budget nespecifikován, požadován průměrný ročný obrat €150.000. Deadline 15/5.

Návrh a hodnocení pracovních míst. Zadavatel: Evropská investiční banka, Lucemburk. Rámcová smlouva na 4 roky. Banka hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem služeb, který bude s to poskytnout skupině EIB poradenství a podporu při zdokonalování její metodiky, přístupu, procesů a nástrojů v oblasti návrhu a hodnocení pracovních míst, jejich uplatňování a přijímání. Na žádost skupiny EIB poskytovatel služeb: i) přezkoumá architekturu pracovních míst, jejich metodiku, nástroje a procesy pro analýzu a hodnocení pracovních míst a navrhne vylepšení a ii) provede selektivní analýzy a hodnocení pracovních míst a další související služby v rámci banky a fondu. Budget nespecifikován. Deadline 22/4.

Likvidace a recyklace odpadu přímo v budovách zadavatele. Zadavatel: Evropský patentový úřad, Mnichov.  Budget neupřesněn. Deadline 11/4.

Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankovních údajů a souvisejících služeb. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství – Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro ochranu a bezpečnost občanů. Rámcový kontrakt na 4 roky. Stručný popis: Oddělení vědecké podpory pro finanční analýzu má v úmyslu vytvořit rozsáhlou a efektivní datovou infrastrukturu, vhodnou pro určené účely, která bude používána jako informační zdroj pro institucionální studie, k reakci na „ad hoc“ žádosti ze strany Komise a jako vstup pro modelové situace symbolů týkajících se finančního sektoru v 28 členských zemích EU. Databáze bude uchovávat bankovní údaje pocházející z různých zdrojů (obchodní databáze, datový sklad ECB, databáze BIS atd.). Účelem této výzvy k podání nabídek je služba, která zajišťuje kontinuitu stahování dat, jakož i potřebnou pomoc na základě žádosti za účelem řádného splnění vědeckých úkolů oddělení. Budget €160.000. Deadline 21/4.

Poskytování služeb z hlediska vývoje veřejné evropské ekologické modelovací soupravy pro letectví. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 24 měsíců. Stručný popis: Služba má za cíl doplnit a zlepšit soubor veřejně dostupných leteckých ekologických modelů prostřednictvím nashromáždění dat, vypracování nových metodik modelování a souvisejících referenčních údajů v oblasti podpory tvůrců politiky při rozvoji politik EU a mezinárodních diskuzích, jako např. v rámci ICAO. Budget €2.000.000. Deadline 14/5.

Služby strategické analýzy. Zadavatel: Generální ředitelství pro vnitřní věci – Evropská komise. Popis: Získání přizpůsobeného a včasného přístupu ke strategickým informacím a analýze o řadě bezpečnostních záležitostí. Předložení pravidelné analýzy možností v souvislosti s hlavními bezpečnostními riziky, která mají dopad na vnitřní bezpečnost EU. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €130.000. Deadline 18/4.

Osobní stolní počítače (název projektu „Desktop III“)Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku, ředitelství pro zdroje a logistiku. Kontrakt na 9 let, pro více institucí a agentur EU najednou. Celkové množství v rámci zakázky se odhaduje na přibližně 87 102 referenčních počítačových konfigurací a 15 939 osobních počítačů pro zvláštní účely, 87 312 standardních monitorů s plochou obrazovkou a 4 064 člověkodnů odborných služeb za celou dobu trvání zakázky. Kritéria pro hodnocení: 50% kvalita technické nabídky, 50% cena.  Rozpočet nespecifikován. Deadline 28/4.

Dodávka a stavební práce za účelem položení flexibilních podlahových krytin a vymalování. Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Kontrakt na 4 roky. Vybraný zájemce provede dodávky a stavební práce – položení flexibilních podlahových krytin a vymalování ve třech  budovách Evropského účetního dvora (K1, K2 a K3). Budget €650.000. Deadline 24/4.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.