Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 1/10

·

Dodávka zhruba 120 ohnivzdorných skříní pro dokumenty z let 2013–2017. Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €210.000. Deadline11/11.

Zajištění předplatných periodik v jakékoli podobě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro překlady, Brusel. Zadavatel má v úmyslu obstarat si předplatná periodik obecného nebo speciálně zaměřeného charakteru v oblastech, na které se vztahují politiky Evropské unie, a to v tištěné a/nebo elektronické podobě, která vycházejí v kterémkoli členském státě EU a mimo EU. Orientační a nevyčerpávající seznam periodik žádaných GŘ pro překlady je k dispozici na adrese této adrese. Uchazeče by měli vyplnit tabulku pokrytí zemí, která je k dispozici zde. Pro každý členský stát EU bude zřízen 1 dílčí seznam a pro všechny země mimo EU další seznam. Kontrakt na 3 roky. Budget na jeden stát max. €90.000. Přihlášky je možné podávat po dobu tří příštích let.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe