Evropské tendry, úterý 1/10

Dodávka zhruba 120 ohnivzdorných skříní pro dokumenty z let 2013–2017. Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €210.000. Deadline11/11.

Zajištění předplatných periodik v jakékoli podobě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro překlady, Brusel. Zadavatel má v úmyslu obstarat si předplatná periodik obecného nebo speciálně zaměřeného charakteru v oblastech, na které se vztahují politiky Evropské unie, a to v tištěné a/nebo elektronické podobě, která vycházejí v kterémkoli členském státě EU a mimo EU. Orientační a nevyčerpávající seznam periodik žádaných GŘ pro překlady je k dispozici na adrese této adrese. Uchazeče by měli vyplnit tabulku pokrytí zemí, která je k dispozici zde. Pro každý členský stát EU bude zřízen 1 dílčí seznam a pro všechny země mimo EU další seznam. Kontrakt na 3 roky. Budget na jeden stát max. €90.000. Přihlášky je možné podávat po dobu tří příštích let.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.