Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 6/11

·

Čištění závěsů, záclon a drapérií v budovách generálního sekretariátu Rady Evropské unie. Zadavatel: Rada EU, generální sekretariát.  Popis: Čištění bude prováděno v těchto budovách:  Justus Lipsius (JL), která se nachází na adrese rue de la Loi 175, 1048 Brusel, budova Lex (LE) nacházející se na adrese rue de la Loi 145, 1048 Brusel, jesle, které se nachází na rohu chaussée de Louvain 392 a avenue de la Brabançonne 100, 1030 Schaerbeek, sklady Overijse nacházející se na adrese Brusselsesteenweg 321, 3090 Overijse, Info Europa nacházející se u kruhového objezdu Schuman, 1048 Brusel, budova Europa nacházející se na rue de la Loi mezi budovami JL a LE (výstavba by měla být dokončena v roce 2015) +  jakákoliv další budova, která může být využívána generálním sekretariátem Rady Evropské unie v oblasti Bruselu a okolí. Smlouva na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 30/11.

Služby IT pro vzdělávací moduly EASO o platformě e-vzdělávání. Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Valletta, Malta. Úřad poptává služby návrhu webových stránek s cílem vytvořit online část svých vzdělávacích modulů (vytváření on-line materiálů na základě poskytnutého obsahu). Kontrakt 24 měsíců. Budget €130.000. Deadline k podání nabídek: 20/12.

Další rozvoj a aktualizace databáze chemických rizik. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Popis: Kvůli dalšímu rozvoji a aktualizaci databáze chemických rizik EFSA, a pro další šíření prostřednictvím internetové prezentace internetového portálu EFSA a eChemPortal OECD vypsal vědecký výbor EFSA a oddělení pro vznikající rizika výzvu k podání nabídek na uzavření 4leté rámcové smlouvy s jedním subjektem o sběru údajů o rizicích a jejich zadávání a přenosu do databáze chemických rizik EFSA ze všech stávajících mandátů a příslušných posudků EFSA zastávaných vědeckým výborem EFSA a vědeckými panely zabývajícími se posouzením chemických rizik počínaje květnem 2014 a dále. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €250.000. Deadline 20/1/2014.

Služby „mimo pracoviště“ v oblastech prostorových informací a zeměpisných informačních systémů. Zadavatel: Evropská komise, Eurostat. Rámcová smlouva na 4 roky se třemi uchazeči. Objem zakázky se odhaduje na 750 člověkodní za každý rok trvání, což odpovídá 3 000 člověkodnům na maximální dobu trvání 4 let. Budget nespecifikován, deadline 20/12.

Služby zpracování kovového radioaktivního odpadu. Zadavatel: Evropská komise, Joint Research Centre, Ispra, Itálie. Odpad je rozdělen do položek v závislosti na povaze a povrchové úpravě kovů takto: 1) železné kovy bez povrchové úpravy, bez nátěrové vrstvy, 2) železné kovy s povrchovou úpravou (s povrchovým nátěrem nebo umělým potahem, 3) galvanizované železné kovy  a 4) olovo. Smlouva na 120 měsíců. Budget max. €21.000.000. Deadline 3/12.

Výzva k výjádření zájmu „Seznam dodavatelů pro výrobu a rozšiřování audiovizuálních materiálů“. Vypisuje: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci. Bude sestaven seznam platný 5 let (do října 2018) v následujících oblastech: videografika a animace, produkty multimediálního a digitálního marketingu, služby audiovizuální výroby, audiovizuální produkční služby (SD a/nebo HD), audiovizuální poprodukční služby, návrhy a vyhotovení zcela dokončených profesionálních audiovizuálních produktů pro širokou veřejnost, šíření profesionálních audiovizuálních materiálů, průzkum, měření a analýza týkající se publika, strategické plánování a realizace, internetová videoreklama, institucionální vztahy s veřejností a poradenství a odborná příprava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe