Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 29/5

·

Drobné dárkové předměty, propagační předměty a dárky. Zadavatel: Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel. Uzavřena bude čtyřletá rámcová smlouva (na návrh, výrobu, uživatelské uzpůsobení a dodávku drobných dárkových předmětů, propagačních předmětů a dárků) s jediným účastníkem. Rozpočet maximálně €330.000. Tendr má tři na sobě nezávislé části: 1) drobné dárkové předměty a propagační předměty pro širokou veřejnost, 2) exkluzivnější propagační předměty a 3) dárky. Deadline: 15/7.

Technická podpora výzkumu v oblasti elektrické energie pro oddělení infrastruktury Institutu pro energii a dopravu evropského Společného výzkumného střediska. Zadavatel: Evropská komise. Doba trvání kontraktu: 4 roky. Navrhovaný rozpočet €360.000 až €440.000. Uzávěrka 10/7.

Analýza osvědčených environmentálních postupů pro odvětví výroby elektronických a elektrických zařízení a výroby automobilů – technická podpora. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro perspektivní technologické studie, Sevilla. Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné části s celkovým rozpočtem €250.000. Deadline 26/8.

Vypracování podkladové studie pro vypracování evropských norem pro koncentraci přípravků na ochranu rostlin v půdě.  Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Studie se má týkat stálých zemědělských plodin (vinné révy, jádrového ovoce, keřového a bobulového ovoce, peckového ovoce, citrusového ovoce, oliv, chmelových rostlin a trvalých travních porostů) + jednoletých zemědělských plodin pěstovaných ve vyvýšených záhonech (např. brambor). Maximální budget €150.000. Deadline 30/8.

Bezpečnostní služby pro Delegaci Evropské unie na Srí Lance. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost – Delegace EU na Srí Lance a Maledivách. Uzavřena bude čtyřletá rámcová smlouva s jediným uchazečem. Budget maximálně €1.200.000. Deadline 7/6.

Údržba a vývoj internetové stránky. Zadavatel: evropský Úřad pro publikace (OPOCE, Lucemburk). Půjde o správu stránek N-Lex. OPOCE uzavře čtyřletou rámcouvou smlouvu se třemi zájemci. Budget: €300.000. Deadline 10/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe