Evropské tendry, středa 29/5

Drobné dárkové předměty, propagační předměty a dárky. Zadavatel: Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel. Uzavřena bude čtyřletá rámcová smlouva (na návrh, výrobu, uživatelské uzpůsobení a dodávku drobných dárkových předmětů, propagačních předmětů a dárků) s jediným účastníkem. Rozpočet maximálně €330.000. Tendr má tři na sobě nezávislé části: 1) drobné dárkové předměty a propagační předměty pro širokou veřejnost, 2) exkluzivnější propagační předměty a 3) dárky. Deadline: 15/7.

Technická podpora výzkumu v oblasti elektrické energie pro oddělení infrastruktury Institutu pro energii a dopravu evropského Společného výzkumného střediska. Zadavatel: Evropská komise. Doba trvání kontraktu: 4 roky. Navrhovaný rozpočet €360.000 až €440.000. Uzávěrka 10/7.

Analýza osvědčených environmentálních postupů pro odvětví výroby elektronických a elektrických zařízení a výroby automobilů – technická podpora. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro perspektivní technologické studie, Sevilla. Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné části s celkovým rozpočtem €250.000. Deadline 26/8.

Vypracování podkladové studie pro vypracování evropských norem pro koncentraci přípravků na ochranu rostlin v půdě.  Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Studie se má týkat stálých zemědělských plodin (vinné révy, jádrového ovoce, keřového a bobulového ovoce, peckového ovoce, citrusového ovoce, oliv, chmelových rostlin a trvalých travních porostů) + jednoletých zemědělských plodin pěstovaných ve vyvýšených záhonech (např. brambor). Maximální budget €150.000. Deadline 30/8.

Bezpečnostní služby pro Delegaci Evropské unie na Srí Lance. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost – Delegace EU na Srí Lance a Maledivách. Uzavřena bude čtyřletá rámcová smlouva s jediným uchazečem. Budget maximálně €1.200.000. Deadline 7/6.

Údržba a vývoj internetové stránky. Zadavatel: evropský Úřad pro publikace (OPOCE, Lucemburk). Půjde o správu stránek N-Lex. OPOCE uzavře čtyřletou rámcouvou smlouvu se třemi zájemci. Budget: €300.000. Deadline 10/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.