Evropské tendry, středa 22/5

Na přípravu nabídky pro tendr na vzduchové filtry pro evropský Institut pro transuranové prvky bude víc času. Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko/Institut pro transuranové prvky prodloužil lhůtu pro podání ze 7/6 na 21/6. Institut požaduje vzduchové filtry pro menší než mikrometrové částice s vysokou účinností (HEPA filtry – částicové vzduchové filtry s vysokou účinností), kompaktní filtry na jemný prach a kapesní filtry (vstupní a výstupní vzduchové filtry) v různých kvalitách a množstvích. Dodávky budou realizovány v sériích. Doba trvání 48 měsíců, předpokládaný rozpočet €140.000 až €180.000.

Příprava a organizace workshopů a “misí technické pomoci” týkajících se “bezpečnosti potravin a zdraví rostlin” na různých místech po celém světě. Zadavatel: evropská Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, oddělení pro spotřebitele a bezpečnost potravin se sídlem v Lucemburku. Detaily: Půjde o přípravu odborných kurzů včetně praktických seminářů, laboratorní odborné přípravy a výměny poznatků u “kulatého stolu” a misí technické pomoci v různých regionech světa výhradně pro nečlenské země EU. K účasti budou pozváni zaměstnanci kompetentních místních orgánů, drobní zemědělci a další relevantní zainteresovaní činitelé. Tendr je rozdělen na šest částí podle místa plnění: v každé položce jde zhruba o 7 čtyřdenních workshopu a 250 pracovních dnů odborného školení – nabízený budget na položku zhruba €1.500.000. Deadline 27/6.

Pomoc s výzkumem, přípravou a úpravou páté “Evropské zprávy o rozvoji” (5th European Report on Development) včetně pořádání poradenských akcií. Tématem je „Financování rozvoje a další způsoby realizace v souvislosti s období po roce 2015“. Zadavatel: Evropská komise – EuropeAid spolu s vládou Finska, Francie, Německa a Lucemburska. Vyhrazený rozpočet pro první fázi (15 měsíců) €1.300.000. Možnost prodloužení na celkových 45 měsíců. Deadline 15/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.