Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 22/5

·

Na přípravu nabídky pro tendr na vzduchové filtry pro evropský Institut pro transuranové prvky bude víc času. Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko/Institut pro transuranové prvky prodloužil lhůtu pro podání ze 7/6 na 21/6. Institut požaduje vzduchové filtry pro menší než mikrometrové částice s vysokou účinností (HEPA filtry – částicové vzduchové filtry s vysokou účinností), kompaktní filtry na jemný prach a kapesní filtry (vstupní a výstupní vzduchové filtry) v různých kvalitách a množstvích. Dodávky budou realizovány v sériích. Doba trvání 48 měsíců, předpokládaný rozpočet €140.000 až €180.000.

Příprava a organizace workshopů a “misí technické pomoci” týkajících se “bezpečnosti potravin a zdraví rostlin” na různých místech po celém světě. Zadavatel: evropská Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, oddělení pro spotřebitele a bezpečnost potravin se sídlem v Lucemburku. Detaily: Půjde o přípravu odborných kurzů včetně praktických seminářů, laboratorní odborné přípravy a výměny poznatků u “kulatého stolu” a misí technické pomoci v různých regionech světa výhradně pro nečlenské země EU. K účasti budou pozváni zaměstnanci kompetentních místních orgánů, drobní zemědělci a další relevantní zainteresovaní činitelé. Tendr je rozdělen na šest částí podle místa plnění: v každé položce jde zhruba o 7 čtyřdenních workshopu a 250 pracovních dnů odborného školení – nabízený budget na položku zhruba €1.500.000. Deadline 27/6.

Pomoc s výzkumem, přípravou a úpravou páté “Evropské zprávy o rozvoji” (5th European Report on Development) včetně pořádání poradenských akcií. Tématem je „Financování rozvoje a další způsoby realizace v souvislosti s období po roce 2015“. Zadavatel: Evropská komise – EuropeAid spolu s vládou Finska, Francie, Německa a Lucemburska. Vyhrazený rozpočet pro první fázi (15 měsíců) €1.300.000. Možnost prodloužení na celkových 45 měsíců. Deadline 15/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe