Evropské tendry, středa 18/12

Komunikační podpora. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Zakázka rozdělena na tři samostatné části: 1) monitorování a analýza médií (služby denního monitorování médií. Čtvrtletní a výroční zprávy poskytující kvantitativní i kvalitativní analýzy externích komunikačních činnosti ECDC po celý rok), 2) audiovizuální služby (AV služby týkající se vytvoření a řízení původního video materiálu a webového audiovizuálního obsahu, nebo jiné rozhlasové, televizní a přenosné produkty), 3) poskytnutí komunikačních odborníků v oblasti zdravotní péče pro krátkodobé pracovní úkoly. Kontrakt na 4 roky. Budget: 1) €560.000, 2) €600.000, 3) €800.000. Deadline 3/2.

Pohostinské služby a pořádání banketů. Zadavatel: Europol, Haag. Zakázka pokrývá poskytování pohostinských služeb v rámci zaměstnanecké restaurace a prodejny občerstvení Europolu a dále poskytování pohostinských služeb a služeb pořádání banketů pro Europol, a to především v průběhu konání zasedání, akcí a konferencí. Kontrakt na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 19/2.

Školení o evropské legislativě v oblasti produkce, sběru, zpracování, uskladnění a přepravy spermatu, vajíček a embryí. Zadavatel: Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, oddělení pro spotřebitele a bezpečnost potravin, Lucemburk. Poskytovatel služeb zorganizuje a provede 10 4denních školicích kurzů. Školení je určeno pro úřední veterináře z místních veterinárních útvarů odpovědných za úřední dohled nad středisky pro sběr a uskladnění spermatu a sběrnými a produkčními týmy pro embrya a pro úředníky z centrálních kompetentních veterinárních orgánů odpovídajících za tuto oblast regulace. Kurzy se budou konat na 3 nebo více různých místech, která budou vybrána poskytovatelem služeb, zeměpisně rovnoměrně rozšířených mezi různými členskými státy EU. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €1.350.000. Deadline 31/1.

Vzdělávací akce týkajících se hygieny potravin v primární výrobě. Zadavatel: Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, oddělení pro spotřebitele a bezpečnost potravin, Lucemburk. Činnost se zaměří na odbornou přípravu zaměstnanců kontroly v oblasti činností prvovýroby v následujících oblastech: a) domácí suchozemská zvířata a z nich pocházející produkty živočišného původu; b) vodní zvířata a z nich pocházející produkty živočišného původu; c) produkty rostlinného původu. Kontrakt na 4 roky. Budget €2.200.000. Deadline 31/1.

Vzdělávací akce v oblasti zásad a metod hodnocení bezpečnostních rizik potravin. Zadavatel: Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, oddělení pro spotřebitele a bezpečnost potravin, Lucemburk. Činnost bude určena vědcům z veřejných institucí zapojených do hodnocení bezpečnostního rizika potravin a zaměří se na následující oblasti: kurz 1: hodnocení mikrobiologických rizik; kurz 2: posouzení chemických rizik v potravinách; kurz 3: posouzení rizik škůdců; kurz 4: posouzení rizik ve výživě; kurz 5: posouzení rizik geneticky modifikovaných organismů a dalších biotechnologií; kurz 6: posouzení rizik týkajících se dobrých životních podmínek zvířat; kurz 7: posouzení rizik pro zdraví zvířat; kurz 8: hodnocení ohrožení životního prostředí. Kontrakt na 4 roky. Budget €1.870.000. Deadline 31/1.

Technická pomoc pro realizaci přezkumu referenčních hodnot v rámci vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku. Generální ředitelství pro energetiku a zejména pak útvar odpovědný za energetickou účinnost hledá externí odbornou kapacitu, která by Komisi pomohla při provádění hodnocení energetické účinnosti samostatných technologií pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v EU a v jejích členských státech, které se zaměří na přezkum harmonizované účinnosti referenčních hodnot stanovených v prováděcím rozhodnutí Komise 2011/877/EU na základě směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla (směrnice CHP). Směrnice CHP bude zrušena směrnicí 2012/27/ES o energetické účinnosti (směrnice o energetické účinnosti) ze dne 5.6.2014. V souladu se směrnicí o energetické účinnosti má Komise pravomoc přezkoumat harmonizované referenční hodnoty účinnosti stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise (směrnice 2011/877/EU). Tento přezkum musí být proveden do 31.12.2014. Tyto referenční hodnoty účinnosti jsou nezbytné při výpočtu množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a účinnosti této kombinované výroby v souladu s metodikou stanovenou v přílohách I a II směrnice o energetické účinnosti. Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 28/1.