Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 14/8

·

Provedení prací v oblasti speciální techniky v budovách Evropského parlamentu v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 48 měsíců. Ekonomická a finanční způsobilost: minimální úroveň případně požadovaných standardů: uchazeči musí poskytnout důkaz o tom, že v posledních 2 letech před datem zveřejnění tohoto oznámení o zakázce realizovali minimální roční obrat ve výši 3 000 000 EUR (bez daní) v rámci provádění prací v oblasti speciální techniky v budovách. Technická způsobilost: v případě, že jim bude zakázka zadána, musí uchazeči dokázat, že mezi jejich zaměstnanci (mimo zaměstnance jakéhokoliv jejich subdodavatele) jsou/je k datu podpisu smlouvy: — 3 inženýři v oblasti speciální techniky (vzduchotechnika, sanitární, elektrická, regulační zařízení) se vzděláním na úrovni minimálně „magistr“ a odbornou praxí v oblasti speciální techniky po dobu alespoň 5 let k datu zveřejnění oznámení o zakázce pro toto řízení, — 20 techniků s odbornou praxí v oblasti speciální techniky po dobu alespoň 3 let k datu zveřejnění oznámení o zakázce pro toto řízení. Budget nespecifikován. Deadline: 28/10.

Předpověď počasí („služby poskytování podrobného popisu povětrnostních podmínek a předpovědí počasí“), zadavatel: EU agentura pro ochranu vnějších hranic – Frontex, Varšava. Popis: Služby poskytování služeb podrobného popisu povětrnostních podmínek (položka č. 1) a předpovědí počasí (položka č. 2) v určitých oblastech ve stanoveném formátu. Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 20/9.

Tři tendry vypisuje Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ústav pro energetiku a dopravu, Petten, Nizozemsko. 1) Doručení, instalace, záruka a údržba 1 systému rentgenové počítačové tomografie pro testování akumulátorů na místě v Ústavu pro energetiku a dopravu Společného výzkumného střediska, 2) Dodávka a údržba rukavicového boxu pro testování baterií, 3)  Dodávka a údržba digitálního simulátoru v reálném čase pro studie o elektroenergetickém systému. Rozpočet: 1) 1.200.000 euro, 2) 80.000 euro, 3) 750.000 euro.

Poskytnutí služeb pro vybudování sbírky muzeálních předmětů. Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství pro vztahy s občany, Dům evropské historie, Brusel. Popis: Dům evropské historie musí ke splnění svého poslání (sbírání a výstava) vybudovat svou vlastní sbírku. Část této sbírky bude pořízena prostřednictvím nákupu; další části např. prostřednictvím úvěrů nebo darování. Dům evropské historie hledá zprostředkovatele za účelem poskytnutí služeb k vybudování sbírky. Budget nespecifikován. Deadline 23/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe