Evropské tendry, středa 14/8

Provedení prací v oblasti speciální techniky v budovách Evropského parlamentu v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 48 měsíců. Ekonomická a finanční způsobilost: minimální úroveň případně požadovaných standardů: uchazeči musí poskytnout důkaz o tom, že v posledních 2 letech před datem zveřejnění tohoto oznámení o zakázce realizovali minimální roční obrat ve výši 3 000 000 EUR (bez daní) v rámci provádění prací v oblasti speciální techniky v budovách. Technická způsobilost: v případě, že jim bude zakázka zadána, musí uchazeči dokázat, že mezi jejich zaměstnanci (mimo zaměstnance jakéhokoliv jejich subdodavatele) jsou/je k datu podpisu smlouvy: — 3 inženýři v oblasti speciální techniky (vzduchotechnika, sanitární, elektrická, regulační zařízení) se vzděláním na úrovni minimálně „magistr“ a odbornou praxí v oblasti speciální techniky po dobu alespoň 5 let k datu zveřejnění oznámení o zakázce pro toto řízení, — 20 techniků s odbornou praxí v oblasti speciální techniky po dobu alespoň 3 let k datu zveřejnění oznámení o zakázce pro toto řízení. Budget nespecifikován. Deadline: 28/10.

Předpověď počasí („služby poskytování podrobného popisu povětrnostních podmínek a předpovědí počasí“), zadavatel: EU agentura pro ochranu vnějších hranic – Frontex, Varšava. Popis: Služby poskytování služeb podrobného popisu povětrnostních podmínek (položka č. 1) a předpovědí počasí (položka č. 2) v určitých oblastech ve stanoveném formátu. Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 20/9.

Tři tendry vypisuje Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ústav pro energetiku a dopravu, Petten, Nizozemsko. 1) Doručení, instalace, záruka a údržba 1 systému rentgenové počítačové tomografie pro testování akumulátorů na místě v Ústavu pro energetiku a dopravu Společného výzkumného střediska, 2) Dodávka a údržba rukavicového boxu pro testování baterií, 3)  Dodávka a údržba digitálního simulátoru v reálném čase pro studie o elektroenergetickém systému. Rozpočet: 1) 1.200.000 euro, 2) 80.000 euro, 3) 750.000 euro.

Poskytnutí služeb pro vybudování sbírky muzeálních předmětů. Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství pro vztahy s občany, Dům evropské historie, Brusel. Popis: Dům evropské historie musí ke splnění svého poslání (sbírání a výstava) vybudovat svou vlastní sbírku. Část této sbírky bude pořízena prostřednictvím nákupu; další části např. prostřednictvím úvěrů nebo darování. Dům evropské historie hledá zprostředkovatele za účelem poskytnutí služeb k vybudování sbírky. Budget nespecifikován. Deadline 23/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.