Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 27/5

·

Soutěž na vypracování studie o kvalitě vzdělávání/školení ve firmách a kvalitách samotných školitelů. Zadavatel: evropská agentura CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational training, Soluň – Řecko). Studie má přinést informace o tom, jak podniky podporují vzdělávání svých zaměstnanců, a také jak stanovují, jmenují/nabírají a podporují školitele ve společnostech a jak rozvíjejí a vylepšují jejich kompetence. Výsledkem má být analýza a doporučení pro “tvůrce politik”, regionální orgány a organizace, odvětvové organizace, zaměstnavatele a vnitropodnikové školitele. Doba trvání 14 měsíců, budget €220.000. Deadline 8/7.

Tendr na “zajištění nádrží systému pro získávání tritia z vody” byl prodloužen, zadavatel –  Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy – posunul uzávěrku z 24/5 na 14/6. Nádrže mají být dodány na pracoviště ITER v Cadarache u Saint-Paul-lès-Durance ve Francii.

Vědecká studie o invazivních nepůvodních druzích v EU. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí.  Komise chce vypracovat právní předpis, jehož cílem bude zamezit vnikání invazivních nepůvodních druhů (IND) na území EU a dále zřídit systém včasné výstrahy a rychlé reakce. Odhaduje se, že roční náklady na IND byly za posledních 20 let minimálně ve výši €12.000.000.000 a že hodnota škod nadále narůstá. Budget na tuto studii: mezi €85.000 a €100.000. Deadline 8/7.

Studie o dopadech v oblasti nízkouhlíkových opatření a investic v případě zařízení spadajících do systému EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS). Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro oblast klimatu. Rozpočet mezi €160.000 a €200.000. Doba trvání 12 měsíců. Deadline 5/7.

Poradenství, srovnávací hodnocení a poradenské služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ABC III). Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro informatiku, ředitelství pro zdroje a logistiku (ale jde o společnou zakázku pro všechny hlavní instituce a agentury EU). Uzavřena má být rámcová smlouva se šesti účastníky na čtyři roky. Deadline 19/7. Budget neupřesněn, ale podle rozsahu zakázky dá se předpokládat objem kolem několika milionů euro.

Obstarání služeb IT týkajících se „audiovizuální“ webové stránky Evropského parlamentu. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství pro média. Parlament chce uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu. Není stanoven žádný finanční limit. Deadline pro odevzdání nabídek: 1/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe