Evropské tendry, pondělí 27/5

Soutěž na vypracování studie o kvalitě vzdělávání/školení ve firmách a kvalitách samotných školitelů. Zadavatel: evropská agentura CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational training, Soluň – Řecko). Studie má přinést informace o tom, jak podniky podporují vzdělávání svých zaměstnanců, a také jak stanovují, jmenují/nabírají a podporují školitele ve společnostech a jak rozvíjejí a vylepšují jejich kompetence. Výsledkem má být analýza a doporučení pro “tvůrce politik”, regionální orgány a organizace, odvětvové organizace, zaměstnavatele a vnitropodnikové školitele. Doba trvání 14 měsíců, budget €220.000. Deadline 8/7.

Tendr na “zajištění nádrží systému pro získávání tritia z vody” byl prodloužen, zadavatel –  Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy – posunul uzávěrku z 24/5 na 14/6. Nádrže mají být dodány na pracoviště ITER v Cadarache u Saint-Paul-lès-Durance ve Francii.

Vědecká studie o invazivních nepůvodních druzích v EU. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí.  Komise chce vypracovat právní předpis, jehož cílem bude zamezit vnikání invazivních nepůvodních druhů (IND) na území EU a dále zřídit systém včasné výstrahy a rychlé reakce. Odhaduje se, že roční náklady na IND byly za posledních 20 let minimálně ve výši €12.000.000.000 a že hodnota škod nadále narůstá. Budget na tuto studii: mezi €85.000 a €100.000. Deadline 8/7.

Studie o dopadech v oblasti nízkouhlíkových opatření a investic v případě zařízení spadajících do systému EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS). Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro oblast klimatu. Rozpočet mezi €160.000 a €200.000. Doba trvání 12 měsíců. Deadline 5/7.

Poradenství, srovnávací hodnocení a poradenské služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ABC III). Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro informatiku, ředitelství pro zdroje a logistiku (ale jde o společnou zakázku pro všechny hlavní instituce a agentury EU). Uzavřena má být rámcová smlouva se šesti účastníky na čtyři roky. Deadline 19/7. Budget neupřesněn, ale podle rozsahu zakázky dá se předpokládat objem kolem několika milionů euro.

Obstarání služeb IT týkajících se „audiovizuální“ webové stránky Evropského parlamentu. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství pro média. Parlament chce uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu. Není stanoven žádný finanční limit. Deadline pro odevzdání nabídek: 1/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.